Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En vit grävmaskin tömmer en skopa med lera och jord på flaket till en blå lastbil.

Det stora schaktet för Fyrspåret klart

En av Fyrspårets stora utmaningar, att schakta ur cirka en miljon kubikmeter lera, jord och grus för de nedsänkta spåren, börjar närma sig slutet. Det mesta har körts bort men en del har sparats för återställning av vägar och stationsområdena.

I spårschaktet genom Hjärup har spårbygget startat. Lite senare i vinter kan spåren också börja byggas genom Åkarp och genom tågtunneln. För att skapa det nedsänkta spårområdet genom Åkarp och Hjärup har cirka 900 000 kubikmeter lera och jord grävts ut och körts till olika platser i närheten.

Ett schakt område med grus lagd i botten. En gul vältmaskin och ett par bilar står parkerade. Till höger syns en vägg av stålplankor, till vänster en röd mur med ett rött tegeltak på krönet. I horisonten syns ett par broar, lite längre bort bebyggelse.
Schaktet för de nya spåren genom Hjärup är cirka fyra meter djupt. I Åkarp är spårschaktet cirka sex meter djup. 

– En stor del, cirka 650 000 kubikmeter, har körts till hamnen i Malmö, till andra projekt i närheten och till projektets bygge av bullerskyddsvallar vid E6 genom Åkarp, säger Marie Minör, Fyrspårets projektledare för markarbeten.

Massor sparas till vägar och de nya stationerna

En hel del massor har vi också kvar för att användas senare när projektets arbetsområden ska återställas. Närmare 300 000 kubikmeter har sparats på olika platser inom arbetsområdet, bland annat vid Gränsvägen i Åkarp.

– Det är rena och bra massor som ska användas till de nya stationsområdena i Åkarp och Hjärup. Vi ska också återställa vägar som vi använt, till exempel Stationsvägen i Åkarp. Det kommer också att gå åt mycket massor för att återställa hela sträckan mellan Åkarp och Hjärup där de tillfälliga spåren ligger idag, säger Marie Minör.

Ett stort område med flera stora högar med jord och lera. Till vänster en väg med en infart till området med massor. I botten av bilden ett järnvägsspår
Vid Gränsvägen ligger rena och bra massor och väntar på att få användas till återställning av stationer och vägar. 

Dåliga massor till deponi

Alla massor som grävts upp har kontrollerats. Cirka 170 000 kubikmeter lera och jord har körts till deponi, det vill säga till förvaring. Det är förorenade massor men också en hel del massor som inte går att återanvända.

– Det kan till exempel vara blöta massor som inte fungerar som utfyllnad eller som inte är byggbara, säger Marie Minör.

Återställningen startar hösten 2022

Det stora återställningsarbetet kan starta efter september 2022, när trafiken flyttats från de tillfälliga spåren till de fyra nya spåren genom Åkarp och Hjärup. Då kan de tillfälliga spåren och stationerna i Åkarp och Hjärup rivas och de nya stationsområdena färdigställas. Under åren 2022 och 2023 kommer också de fyra nya spåren från Hjärup till Lund och den nya stationen i Klostergården att byggas klart.