Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Flygbild över en trafikplats med motorvägsbro som är avstängd och byggs om. Maskiner fyller på stenkross och grus vid bron.

Lyckat broarbete – E6 öppnas sex dygn tidigare än beräknat

Lanserings- och återställningsarbetet av den nya motorvägsbron vid E6 i trafikplats Alnarp norr om Malmö har gått över förväntan. Om inget oförutsett inträffar kan vägen öppnas för trafik morgonen den 24 maj, sex dygn tidigare än beräknat.

– Detta innebär en stor lättnad för trafiken i området och minskar också risken för trafikolyckor. Att vi kan öppna redan på måndag betyder också mycket för dem som har vägen som arbetsplats och dem som är beroende av att leveranser kommer fram i tid, säger Jens-Peter Eisenschmidt, Trafikverkets projektchef för Fyrspåret Malmö-Lund.

Flygbild över en trafikplats med motorvägsbro som är avstängd och byggs om. Maskiner fyller på stenkross och grus vid bron.
Lanserings- och återställningsarbetet av den nya motorvägsbron över E6 i trafikplats Alnarp har gått över förväntan. 

En tredjedel snabbare än planerat

Anledningen till att arbetet gått snabbare än planerat är att flera tidskrävande arbetsmoment har kunnat genomföras i förväg, innan avstängningen. Och att alla de tidskritiska arbetena under avstängningen har gått över förväntan.

– När alla de dessa små och stora tidsvinster summeras blir det en sammanlagd tidsvinst på cirka sex dygn. Tidsvinsten är resultatet av ett bra riskarbete och en ständigt pågående planering. Men det är förstås också tack vare ett starkt engagemang hos alla inblandade - hos alla de som arbetat dygnet runt med allt från rivning och schaktning till projektledning. Det är frukten av ett mycket bra samarbete mellan Trafikverket, JV NCC-OHL och alla underentreprenörer, säger Jens-Peter Eisenschmidt.

Exempel på arbeten som bidragit till den stora tidsvinsten är att projektet valde att påla grunden för bron innan rivningen av den gamla bron. Men det handlar också om att rivningen och schaktningen under avstängningens första dygn gått snabbare än förväntat, liksom arbetet med att bygga lanseringsbana och brobädd.

Stenmaterial chaktas och packas vid ett brofäste. Gula maskiner och grävmaskiner.
I snabb takt har stenmaterial fyllts på vid brofästena och packats i omgångar. 

Tidspress = större risk

Att arbetet skulle kunna bli klart snabbare än planerat stod klart för projektledningen när avstängningen inleddes den 13 maj. Men att ta ut tidsvinsterna i förväg, innan arbetet är färdigt, är också en risk.

– Dels går det inte att räkna hem tidsvinster helt säkert förrän arbetet är gjort, dels ville vi inte sätta för hård tidspress i produktionen. Vi måste vara ödmjuka inför alla arbeten som är mycket riskfyllda. Säkerheten är det viktigaste i projektet. Ingen skada eller svår olycka är värd att riskera för att bli klara tidigare. Alla tidsvinster som vi har kunnat hämta hem har skett utan att skaderisken ökat, säger, Jens-Peter Eisenschmidt.