Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ett byggschakt med en tunnelmynning längst bort i schaktet. På schaktväggarna sätts rött tegel upp. Ovanför schaktkanten syns en rad med hus.

Nya Åkarps station kläs i rött och svart

I oktober började vi sätta rött och svart tegel på schaktväggarna i Åkarps station. Färgerna på teglet är inspirerade av stationshuset i Åkarp och andra gamla tegelhus i Åkarp.

I det sex meter djupa stationsschaktet är det cirka 2600 kvadratmeter som vi klär med tegel. Vanligtvis läggs tegelstenar på varandra när de muras upp. Vi vrider istället upp stenarna så att hålen i teglet syns. Det blir fint visuellt och framförallt hjälper det till att dämpa bullret tack vare det ljudabsorberande materialet bakom teglet.

En guklädd arbetare murar med rött tegel som vänts så att hålen i teglet syns.
När vi murar vrider vi stenarna så att hålen i teglet syns. 

Tunneltak med passage över spåren

Vi har lagt ett tunt lager med massor på det 400 meter långa tunneltaket vid Åkarps station. Det återstår en del innan det är ett fint grönområde. Över tunneln byggs också flera passager för gående och cyklister, och i höjd med Lervägen skapas ett stationstorg. Vid stationstorget har vi byggt ett litet teknikhus som också får fin tegelfasad och ett grönt sedumtak för att matcha stationen och parken runt omkring.

Vad händer med massorna vid IP?

Vi är klara med de stora schaktarbetena i Fyrspåret. En hel del massor har lagts upp vid Gränsvägen i Åkarp och många undrar om det blir en skidbacke. Men så är det tyvärr inte. Massorna har vi sparat till vårt återställningsarbete. Istället för att köra fram och tillbaka med massorna har vi sparat dem tills det är dags att göra fint runt stationerna.