Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En gul grävmaskin schaktar lera inne i en betongtunnel. Mellan skopan och hytten syns en annan skopa och dagsljus.

Genombrott i Åkarp – tunneln snart helt utgrävd

Tidigt på fredagsmorgonen gjordes ett genombrott i järnvägstunneln som byggs i Åkarp. Grävmaskinerna bröt igenom i tunneln cirka 300 meter in från den södra delen. Efter årsskiftet kan spåren börja byggas genom Åkarp och i tunneln.

Sedan i våras har grävmaskinerna sakta men säkert grävts sig in i tunneln. Utgrävningen startade i den södra delen av tunneln och sedan i början av sommaren har också grävarbetet skett från den norra tunnelmynningen. Grävarbetet har varit komplicerat eftersom det är ganska trångt i tunneln. Det är knappt att lastbilarna som kör ut lermassorna kunnat vända inne i tunneln. Dessutom är det stödpelare i mitten som försvårar transporter och utgrävningen.

En mörk betongtunnel med blå plastsjok som hänger ner från taket. En lastbil med blå hytt med strålkastarna påslagna är på väg ut ur tunneln.
Det är ganska trångt i tunneln och lite knixigt för lastbilarna som kör ut lermassorna.  

Genombrott = milstolpe

Ett tunnelgenombrott är alltid en speciell händelse i ett byggprojekt, en milstolpe som tydligt visar på framdrift. Tunneln har byggts med en speciell metod. Väggar och mittstöd har gjutits direkt i marken och tunneltaket har gjutits direkt på marken. Därefter har själva tunneln grävts ut. Det kallas på byggspråk ”top-down”.

– Metoden har sparat både tid och resurser i projektet jämfört med om vi skulle ha byggt tunneln i ett öppet schakt. Mer jordmassor hade behövt hanteras, mer spont hade behövt slås i marken och mer ställningar och gjutformar hade krävts. Så det här är lite av en bekräftelse på att vi valt rätt metod och att vi håller tidsplanen, säger Lena Hägg, Trafikverkets biträdande projektledare i Fyrspåret.

En gul dumpers inne i en betongkonstruktion, en tunnel. I bakgrunden en grå betongvägg. En skopa från en grävmaskin tömmer lermassor på hjullastarens flak.
När hela tunneln har grävts ur har cirka 85 000 kubik massor körts ut ur tunneln. 

Spårarbete nästa år

Tågtunneln genom Åkarp är 400 meter lång, nästan 25 meter bred och 8 meter hög. När alla massor är utgrävda har cirka 85 000 kubik lera körts bort med lastbilar och dumpers.

Det återstår en hel del arbete inne i tunneln innan spåren kan byggas. Ojämnheter som sticker ut på tunnelväggarna ska tas bort och ytan på väggarna ska ett jämnt skikt med betong sprutas. Tunnelväggar och tak ska också kläs med ett brandskyddslager, därefter kan banvall och spår byggas genom Åkarp och genom tunneln. De fyra nya spåren är färdiga att tas i bruk i september 2022.

En tunnelmynning med två hål. Blå platssjok hänger ner från taket i tunneln. På tunneltaket ligger sandhögar och i fjärran syns flera gula arbetsmaskiner. I förgrunden högar med sand och grus. Till vänster syns den bakre delen på en vit grävmaskin.
Tunnelmynningen i den norra delen av tunneln i Åkarp.