Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En röd mobil lyftkran i ett byggområde med grusbeläggning som lyfter en spårväxel. Ovanför passerar ett Öresundståg

Nu bygger vi de nya spåren

Den första rälsen till bygget av de nya spåren har kommit, och i dagarna startade bygget av spåret. Spårbygget genom Hjärup och ner till Åkarp kommer att pågå från augusti och under hösten. Vissa arbeten kommer att genomföras på nätterna.

Första veckan i augusti kom den första omgången räls till de nya spåren. Rälsen lossades strax norr om Hjärup och placerades ut längs sträckan ner till Gränsvägens bro, strax norr om Åkarp.

De sista vagnarna i ett godståg står i ett banområde. Från den sista vagnen dras en räls ut på banområdet med hjälp av en grävmaskin. Längre bort syns fler byggmaskiner och en röd lyftkran.
De 420 meter långa rälsbitarna fraktades med ett 520 meter långt specialtåg. 

Etappen som byggs nu och under hösten är sträckan mellan Flackarp, norr om Hjärup, ner till Gränsvägen i Åkarp. Det första spåret som byggs är det som ska ligga närmast det tillfälliga spåret. Sedan byggs de andra spåren, ett i taget. Ny räls levereras vid olika tillfällen under hösten, allt eftersom spåren byggs. Slipers till spårbygget finns på olika lagringsplatser utmed sträckan. De nya spåren genom Åkarp och i tågtunneln byggs senare, efter årsskiftet.

Nattarbete när makadam läggs i spåren

Det är inte bara spåren som byggs ett i taget. Även banvallen, som slipers och räls läggs ut på, byggs i etapper, en bana i taget. För att arbeta så effektivt som möjligt byggs spåren dagtid och på natten kompletterar vi med makadam i spåren. Makadamarbetet på natten startar i Hjärup och flyttar sig sedan söderut mot Åkarp.

En spårväxel ligger på botten av ett schakt. En bro med grönt fackverk i bakgrunden. Vid växeln arbetar två gulklädda män med växeln. Till vänster om växeln står en grävmaskin
En av fyra växlar som byggs strax söder om stationsbron i Hjärup. 

Risk för buller

Under vecka 33 beräknas makadamarbetet pågå i Hjärup. Det tar fyra nätter att lägga ut stenmaterialet genom Hjärup, därefter fortsätter arbetet söderut mot Gränsvägen. I månadsskiftet augusti/september upprepas processen för det andra spåret.

Arbetet genom Hjärup sker nere i spårschaktet, på cirka fyra meters djup, och i skydd av stödmurar med bullerabsorbenter. Vissa arbetsmoment kan trots det upplevas som störande buller. Makadamarbetet pågår mellan21:00 till 06:00.

Gång- och cykelpassagen vid stationen påverkas

När spåren byggs vid den tillfälliga stationen kommer gång- och cykelvägen att påverkas. Vägen kommer att behöva stängas under korta stunder. Vakter kommer att se till att det är säkert för alla att passera spårbygget.