Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Gul grävmaskin på en lerig arbetsplats arbetare med gula skyddskläder står vid maskinens skopa som är halvvägs ner i marken. I bakgrunden andra maskiner och en betongbil.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Sista slitsmuren i Åkarp

14 januari göts den sista slitsmuren i Åkarp. Arbetet har varit en utmaning för entreprenören men också för grannar till bygget. Stenblock i marken som har spräckts med en tung hammare har orsakat vibrationer i husen intill.

Kranbil som håller i ett stort metallblock som är delvis nedsänkt i ett smalt schakt i marken. I förgrunden ligger en stor brungrå skopa på marken.
Här håller maskinen i den tunga hammaren som spräcker stenblocken nere i schaktet.  

Det är stödmurarna till tågtunneln som byggts med slitsmursmetoden. Enkelt uttryckt är det betongväggar som gjuts direkt i marken i djupa och smala slitsar som schaktats med en specialbyggd grävmaskin. Arbetet med slitsmurarna startade förra årsskiftet och avslutas denna vecka.

Utmanande stenblock

En utmaning för den tyska underentreprenören, som bygger slitsmurarna, är stenblock som de i en del fall stöter på. Det går inte att ta bort dem utan de måste krossas. Det görs med hjälp av en stor och tung hammare som släpps ner i schaktet. Det orsakar vibrationer som kan kännas i hus intill arbetsplatsen.

Nu när slitsmursarbetet avslutas kommer maskiner och utrustning för slitsmursarbetet att monteras ner och ytan strax väster om den gamla stationsplattformen kommer istället att utnyttjas som lagringsyta för massor och material.

Fakta om slitsmurarna

Sammanlagt har 149 slitsar grävts och gjutits sedan starten förra årsskiftet. Det är dels till tunnelns stödmurar men också till mittstöd för tunneltaket. Slitsmurssektionerna är cirka 14 meter djupa och 6-10 meter långa. Cirka 11 600 kubikmeter betong har använts och stödmurarna har armerats med 1350 ton stål. Läs mer om slitsmursmetoden i tidigare artikel.

Arbetet med tunneltaket fortsätter

Nu fortsätter schaktarbetena och mer traditionella betongarbeten i Åkarp. Taket på tunneln har redan börjat byggas. Två sektioner göts i den norra delen i december. På onsdag nästa vecka gjuts den tredje sektionen i norr, därefter flyttas arbetena med taksektionerna till tunnelns södra ända, vid Lervägen.

Bruksvägen repareras och blir smalare

I och med att arbetet med tunneltaket flyttas till den södra delen kommer arbetsplatsen utökas något och Bruksvägen blir lite smalare. Det innebär bättre plats för arbetsfordon innanför stängslet och Bruksvägen behöver inte utnyttjas lika mycket av tunga fordon och transporter.

Bruksvägens yta som slitits hårt repareras nu, dåligt material skrapas bort och nytt stenmaterial läggs ut. Eftersom vägen blir smalare blir det också förbjudet att parkera på Bruksvägen.

Spontning vid spåren i norra Åkarp

På den västra sidan om spåren i norra Åkarp har en stödmur byggts vid schaktkanten för de kommande fyra spåren. Längre fram ska ett bullerskydd byggas ovanpå stödmuren. Med start nästa vecka kommer entreprenören att trycka ner stålplankor, så kallad spont, vid schaktkanten. Arbetet beräknas pågå till april. Sponten trycks ner med en vibrerande maskin och arbetet kan upplevas som störande.