Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En grön lastbil med släp kör ut ur en betongtunnel på en byggarbetsplats. I tunnelmynningen syns ett fläktaggregat och bakgrunden en vit grävmaskin.

Nu gräver vi ut tågtunneln genom Åkarp

Den sista delen på tunneltaket i Åkarp blev klart i juni och under betongen växer tunneln nu fram meter för meter. En del av jordmassorna som grävs ut ska senare läggas ovanpå tunneln och bli en grön yta.

Under sommaren grävs det sista av jordmassorna ut ur den blivande järnvägstunneln. Schaktningen har börjat från den södra tunnelmynningen, och sedan i mitten av juni gräver vi även från den norra tunnelmynningen.

En grävmaskin gräver ut jordmassor i en tunnel. En röd lastbil kör ut mellan två pelare i tunneln. I förgrunden högar med grus.
Tunneln i Åkarp är så pass bred att lastbilar kan vända inne i tunneln när de kör ut jordmassorna som schaktas ut. 

På tunneltaket planteras växter

Jordmassor ska sen läggas på tunneltaket, för att vi ska kunna anlägga en yta där buskar och annan växtlighet ska planteras. Vi har också börjat bygga ett teknikhus på tunneltaket. Det byggs intill nedgången till plattformarna och ska styra tekniken vid stationen. Huset får en fin tegelfasad och ett grönt sedumtak för att matcha parken runt omkring.

Det blir inte möjligt att gå över tunneltaket förrän till sommaren 2023. Vi måste först riva de tillfälliga spåren, vilket sker under hösten 2022.

Efter sommaren kommer Bruksvägen och Lervägen att börja återställas, och vi kommer även att börja med installationer i tågtunneln.

Efter schaktningen kommer spårbyggarna

Efter sommaren kan spårbygget mellan Åkarp och Hjärup starta. Först lägger vi den bädd som spåren ska byggas på och därefter makadam till banvallen. Under hösten kommer räls och slipers.

De fyra nya spåren byggs söderifrån – ett spår i taget. Så det blir fyra vändor mellan Åkarp och Hjärup för spårbyggarna.