Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Närbild på någon som murar. En handskklädd hand trycker ner en  svart tegelsten i murbruk. Under det svarta teglet en rad med rött tegel.

Nya Åkarps station inspireras av det gamla Åkarp

I oktober började vi mura tegel på schaktväggarna i Åkarps station. Färgerna på teglet är inspirerade av stationshuset i Åkarp och andra gamla tegelhus i Åkarp. I det sex meter djupa stationsschaktet är det cirka 2600 kvadratmeter som vi klär med tegel.

Det finns en gammal tradition i Åkarp att bygga hus med röda tegelfasader. Det fanns på 1800-talet också ett tegelbruk på västra sidan om järnvägen. Leran till tegelbruket hämtades från en täkt som senare vattenfylldes och blev dammen vid stationshuset. Att det blev tegel som tema på den nya stationen har alltså historiska skäl.

Bullerabsorbenter bakom teglet

Sedan oktober är murarna på plats i schaktet där stationen byggs. Vanligtvis läggs tegelstenar på varandra när de muras upp. Vi vrider istället upp stenarna så att hålen i teglet syns. Det blir fint visuellt och framförallt hjälper det till att dämpa bullret tack vare det ljudabsorberande materialet bakom teglet. Vi murar så länge det är plusgrader. När vi är klara nere vid spåren fortsätter vi uppe vid stationen.

Schakt med väggar som delvis är klädda med tegel. I schaktet syns grushögar, liftar, gulklädda arbetare. I markplan ovanför schaktet syns ett gull tegelhus och några andra hus.
På stationsväggarna varvas rött och svart tegel och vissa väggpartier kläs med plåt för en modern känsla. Plåtpanelerna sätts upp senare. 

Tunneltak med passage över spåren

Vi har lagt ett tunt lager med massor på det 400 meter långa tunneltaket vid Åkarps station. Det blir så småningom ett fint grönområde. Över tunneln blir det flera passager för gående och cyklister, och i höjd med Lervägen skapas ett stationstorg över tunneln som man kan passera med bil. Vid stationstorget har vi också byggt ett litet teknikhus som också får fin tegelfasad och ett grönt sedumtak för att matcha stationen och parken intill.