Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ett stort brobygge med en gjutform som bärs upp av tätt byggda stålställningar. En grushög i förgrunden. I bakgrunden en motorovägsbro.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nya bron vid trafikplats Alnarp klar för rekordflytt

E6/E20 stängs helt i båda riktningar 13-30 maj vid trafikplats Alnarp. Då rivs den gamla bron i trafikplatsen och en ny bro skjuts på plats. Lanseringen av den 9000 ton tunga bron är en av de tyngsta broflytten som gjorts i Sverige.

För att kunna bygga ut järnvägen mellan Malmö och Lund måste Trafikverket bygga om motorvägsbron vid trafikplats Alnarp, norr om Malmö. Trafiken leds om på andra vägar när vi knuffar den sista av tre broar på plats. 

18 dagars arbete – dygnet runt

Rivningen och lanseringen av den nya bron beräknas ta 18 dagar, mellan 13 och 30 maj. Det som främst tar tid är rivningen av den gamla bron och de jordmassor som ska hanteras när vägbankerna grävs ut och återfylls, och att bygga den bana som bron ska rulla på. Efter lanseringen ska E6an återställas, vilket också är tidskrävande.

– Vi kommer att arbeta i stort sett dygnet runt med maskiner och arbetsfordon igång hela tiden, och vissa moment kan vara störande för de närmaste grannarna till bygget, säger Petter Holmqvist, Trafikverkets projektledare för brokonstruktioner i Fyrspåret.

Byggarbetsplats med byggbodar och kranar. I mitten av bilden massor med byggställningar med gulklädda arbetare på en betongkonstruktion. En röd betongpump lägger ut betong upp på betongkonstruktionen.
Den nya bron är i det närmaste färdigbyggd. I dagarna gjuts de sista sektionerna av brovalvet. 

Svenskt rekord i broflytt!

Betongbron som ska skjutas på plats har byggts precis intill E6 och den gamla bron. Bron kommer först att lyftas med kraftiga domkrafter för att sedan skjutas långsamt fram i små steg. Att flytta bron kommer att ta 10-12 timmar.
– Brolanseringen kommer att utföras av samma företag som lanserade de två broarna hösten 2018. Den stora skillnaden är tyngden på bron. Då vägde den tyngsta bron 3 200 ton. Denna bro väger nästan 9 000 ton, vilket lär vara den tyngsta lanseringen av en bro som gjorts i Sverige, säger Petter Holmqvist.

Stabil grund för den nya bron

En vit grävmaskin med en rigg som slår ner stålpålar under en bro.
För att få plats under den gamla bron används en pålningsmaskin med en kortare rigg. 

Att den nya motorvägsbron väger betydlig mer än den gamla bron kommer kräva en hel del förberedelser. Därför pålas just nu för en stabil grund där bron ska stå. Även marken under den bana som bron ska rulla på förstärks med pålar.

En utmaning är att påla under den gamla bron eftersom det inte finns plats för en vanlig pålningsmaskin med en hög rigg som slår ner pålar. Istället görs pålningen med en annan metod och med pålar av stål.

Så här går lanseringen till

Tre sekvenser som visar bygget av bron oc hur den skjuts på plats. Steg 1, 2 och 3
Bron har byggts strax öster om E6/E20, vid den gamla bron, i samma läge som de gamla spåren. 13 maj stängs motorvägen och den gamla bron rivs. Marken förbereds och när lanseringsbanan är färdigpreparerad lyfts bron några decimeter och skjuts framåt till det nya läget. Se beskrivning nedan. 
Bildsekvenser som visar hur området vid bron återställs och nya spår byggs. Steg 4, 5 och 6.
När bron nått sitt rätta läge återfylls vägbanken vid brofästena och vägen återställs. Bron är tillräckligt bred för att i framtiden kunna klara tre+tre körfält. När bron är klar kan också bygget av de fyra nya spåren under påbörjas. Blå linjer i bilden. 

Läs mer om avstängningen av E6, 13-30 maj