Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Två grävmaskiner gräver i jord och lera i ett schakt och lastar på en röd lastbil. Till vänster passerar ett lila Pågatåg intill schaktet.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Schaktarbetet för Fyrspåret klart till sommaren

Det återstår cirka 300 000 kubikmeter lera och jord att hantera i Fyrspårsbygget. Till sommaren ska det mesta vara färdigschaktat. Efter sommaren startar bygget av de fyra nya spåren genom Åkarp och Hjärup.

Det mest intensiva schaktarbetet i Fyrspårsbygget startades i höstas, när tågtrafiken växlats över till de tillfälliga spåren. Då frigjordes det gamla spårområdet genom Hjärup och Åkarp, där spåren ska byggas på fyra till sex meters djup.

– Vi är nere på rätt djup på flera delar av sträckan, både i Hjärup och i Åkarp. Det som återstår att schakta är bland annat sträckan mellan Hjärup och Åkarp, men också att gräva ut tågtunneln i Åkarp. Schaktarbetet kommer att pågå fram till sommaren, säger Marie Minör, Fyrspårets projektledare för markarbeten.

En vit grävmaskin gräver ut lera och jordmassor vid en tunnelmynning. I höger bildkant syns bakdelen på en blå lastbil.
I den södra delen av den blivande järnvägstunneln i Åkarp har entreprenören börjat gräva ut massor ur tunneln. 

Massor till Malmö hamn men inte till Lomma

Massorna från Fyrspårets har främst körts till Malmö hamn och till västra Hjärup, där det nya bostadsområdet Västerstad ska byggas. Massor har också körts till mindre projekt i närheten, bland annat till Lund. En del har också använts till att bygga bullerskyddsvallar intill spåren och vid E6an genom Åkarp.

Lomma kommun planerade tidigare en jordvall vid E6, med massor från Fyrspåret, för att bullerskydda delar av sydöstra Lomma. Planerna drogs tillbaka eftersom tillståndsprocessen bedömdes ta för lång tid. Massor kommer istället att transporteras till andra platser.

– Vi kommer att fortsätt att köra massor till Malmö hamn. Vi sparar också en del jordmassor för att använda i slutet av projektet, när vi ska återställa vägar och stationsområdena. Dessa massor lägger vi bland annat på vårt arbetsområde mellan Gränsvägen och idrottsplatsen i Åkarp, säger Marie Minör.

Flygbild över stort område med schaktmassor. En väg leder in på området där lastbilar kör. Flera grävmaskiner gräver och flyttar lera och jordmassor.
Vid Gränsvägen och idrottsplatsen i Åkarp läggs massor som senare ska användas för att återställa vägar och stationsområdena. 

All jord och lera som grävs upp kontrolleras. Massor som innehåller föroreningar körs till deponi där de tas om hand på ett säkert sätt. Endast rena schaktmassor sparas eller används till bullerskyddsvallar, vägar och för att återställa mark.