Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Betong pumpas ut på en stor yta med armeringsjärn. Tre gulklädda arbetare styr röret som pumpar ut betongen. I bakgrunden två vita betongbilar.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Återvunnet stål och ny betong minskar Fyrspårets klimatpåverkan

Hållbarhetsmålen i Fyrspårsprojektet har hittills överträffats. Det visar den senaste hållbarhetsrapporten från bygget av fyra spår. Återvunnet armeringsstål och ett nytt betongrecept har bidragit till att minska projektets klimatpåverkan.

Med en utbyggd järnväg kan fler resa hållbart och mer gods kan transporteras miljövänligt. Men ett byggprojekt innebär också stor miljöpåverkan. Främst är det byggmaterial och drivmedel som innebär stor klimatpåverkan.

– För att minimera vår klimatpåverkan har vi fokuserat på betong, stål och diesel i vårt hållbarhetsarbete. Vi har utmanat våra leverantörer att förse projektet med de miljömässigt bästa materialen som finns tillgängliga i dagsläget, utan att tumma på kvaliteten, säger Petter Olson, hållbarhetskoordinator för Fyrspåret.

Flygaska i betongen

Den betongleverantör projektet valt har ett betongrecept med inblandad flygaska, som är en restprodukt från förbränningsanläggningar. Det har förra året bidragit till en total utsläppsminskning som motsvarar 1 711 ton koldioxidekvivalenter. Med vanlig anläggningsbetong i alla konstruktioner hade utsläppen uppgått till cirka 8600 ton koldioxidekvivalenter år 2020. Med valet av flygaska och lägre betongklasser, när förhållandena tillåter, har vi sänkt utsläppen till 6 900 ton koldioxidekvivalenter - en minskning på cirka 20 procent.

Stål med 60 procent lägre klimatpåverkan

Stålets klimatpåverkan kan också vara stor, i synnerhet om nyproducerat stål används. Med vanligt stål till armeringen hade utsläppen legat på 3 200 ton koldioxidekvivalenter under förra året. Genom att i stället köpa in återvunnet stål till armeringen har vi minskat utsläppen ända ner till 1 200 ton, en minskning med över 60 procent.

En vägg av armeringsjärn. En gulklädd arbetera syns passerar på andra sidan väggen.
Med återvunnet stål till armeringen minskas CO2- utsläppen  

Grön diesel i tanken

Projektets entreprenör har även tecknat avtal med två stora transportföretag som använder 80-100 procent förnybar diesel, som ger en mindre klimatpåverkan. De största anläggningsentreprenörerna använder sig även av 100 procent förnybart bränsle till sina maskiner.

Detta har gett en utsläppsminskning som motsvarar 2 900 ton CO2-ekvivalenter för 2020. Den främsta delen av bränslet utgörs av certifierad HVO100 som är en kemisk kopia av diesel som är nästan helt fossilfri. Projektets entreprenör har även installerat en tankstation för HVO-diesel där lastbilar och maskiner kan fylla på bränsle.

En grå ståltank med en lampa i överkant. På tanken en skylt med texten HVO100
Tankstationen för HVO-diesel 

Under 2021 hoppas vi kunna komma ännu lägre

Under 2021 ska flera stora broar att gjutas och skjutas på plats och en del arbetsområden börjar återställas. Arbetet med en hållbar masshantering och återanvändning av gammalt material fortsätter.

– Vi vill fortsätta driva utvecklingen framåt mot en fossilfri anläggningsbransch. Under 2021 jobbar vi aktivt vidare med vårt återanvändningsprogram och tittar även på klimatprestandan på fler material som asfalt och konstruktionsstål.

Läs de senaste hållbarhetsrapporterna från Fyrspåret Malmö-Lund