Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En naken betonbro i ett schakt, med betongmurar på båda sidor om bron. På ena kanten av bron  ligger en grön stålkonstruktion. I schaktet ligger grus och mindre betongdetaljser.

Nu monteras klammern på Stationsbron i Hjärup

Nu har vi börjat bygga hisschakten och den gröna stålkonstruktionen på stationsbron som kommer bli ett nytt landmärke i Hjärup. Konstruktionen utformas som en glasklammer och ska täcka biljettautomater och trapporna till perrongerna.

Det senaste halvåret har det varit fullt fokus på betongkonstruktionerna i projektet - broar och tunnlar. Till hösten ska de vara klara så att spårarbetena kan ta fart igen.

I Hjärup kommer stationsbron att bli det nya landmärket. De sista gjutningarna gjordes tidigare i våras och nu är alla ställningar och gjutformar borta, och vi har börjat pussla ihop stålkonstruktionen för ytan med information, biljettautomater och trapporna ner till perrongerna. Allt ska senare kläs i gröna glasskivor.

Utsikt från en betongbro ner i ett byggschakt där det ligger byggmaterial; plaströr, betongfundament, sten och grus. På den högra schaktkanten syns järnvägsspår och kontaktledningar.
Den första gröna delen av klammern för trappan är monterad. Glaset får vi vänta lite till på. Stål först, glas sen. 

Den som har passerat stationen i dagarna har också kunnat se att konstruktionen för stationshissarna börjar ta form. En hiss på var sida blir det längs den 27 meter breda bron. Perrongerna blir cirka 250 meter långa och byggs vid de yttre spåren – spår 1 och 4.

Datorframtagen bild över nya stationen och stationsbron i Hjärup. Fyra spår med tåg, två perronger vid sidorna med människor. Över spåren en bred bro med vindskydd och trappnedgångar klädda med grönaktigt glas.
Datorframtagen bild över stationsområdet i Hjärup. Spåren och perrongerna byggs fyra meter under marknivå. Perrongerna byggs på bägge sidor om de fyra spåren och de blir cirka 250 meter långa. Bild: Trafikverket/Sweco/ 

Det mesta på bron kommer göras klart under sommaren, förutom anslutningarna till bron, de kan anläggas först när de tillfälliga spåren är borta, efter sommaren 2022. 

Broarna för Lommavägen och Vragerupsvägen

Stationsbron kommer att binda ihop de västra och östra delen av Hjärup, och blir en knutpunkt i samhället. Men Hjärup kommer få ytterligare nya två broar; Lommabron och Vragerupsbron. Innan bygget startade gick Lommavägen och Vragerupsbron under spåren. I framtiden blir det istället två broar över de nedsänkta spåren. Broarna blir också färdiga under sommaren, längst har arbetet med Vragerupsbron kommit. De kan öppnas först när tågtrafiken flyttats till de fyra nya spåren och de tillfälliga spåren rivits, preliminärt vid årsskiftet 2022/2023.

Ett byggschakt där det ligger byggmaterial; plaströr, betongfundament, sten och grus. Mitt i bild en betongbro med byggställningar vid sidorna. Genom bron kan du skönja bebyggelse i en stad.
Vragerupsbron är färdiggjuten. det saknas anslutningar ännu. De kan anläggas på båda sidor när tillfälliga spåren är borta. 
En virrvarr av stålställningar och gjutformar står mitt i ett byggschakt där det står byggmaterial, byggmaskiner och sten. Genom byggställningarna skymtar några hustak och gröna träd.
Bron för Lommavägens passage över de kommande spåren byggs just nu. Till sommaren är den bron också färdiggjuten.