Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Stationshuset i Åkarp på branten - räddas för framtiden

Det gamla stationshuset i Åkarp står just nu mitt i ett arbetsområde med tågspår och djupa schakt omkring sig. När de tillfälliga spåren byggdes var det flera hus som fick rivas. Men stationshuset fick stå kvar och skyddas nu för ett nytt liv efter 2023.

– Stationsområdet med det gamla stationshuset har ett stort kulturhistoriskt värde för Åkarp. Utbyggnaden påverkar förstås kulturmiljön och i planeringen har vi därför försökt bevara så mycket som möjligt av den unika miljön, säger Jens-Peter Eisenschmidt, Trafikverkets projektchef för Fyrspåret.

Det är inte många meters marginal till det enorma schaktet som sträcker sig längs husets västra sida. Där kommer de fyra nya nedsänkta spåren att gå med ett djup på sex meter. Stationshuset i Åkarp står endast 2-3 meter från kanten som stupar ner i schaktet.

Flygfoto över ett tegelhus som ligger placerat mellan två järnvägsspår.
I slutet av sommaren 2020 kopplade vi in de tillfälliga spåren som går öster om stationshuset. Väster om huset syns de gamla spåren. 
Tegelhus där bilden är tagen nerifrån ett schakt.
I mars 2021 hade vi kommit en bra bit ner. I Åkarp sänker vi ner spåren hela sex meter i en knappt 400 meter lång tunnel. 2-3 meter från kanten vilar stationshuset i Åkarp. 

Stationshuset skyddas under bygget

Trafikverket äger huset som byggdes 1903. Det står tomt sedan 3,5 år tillbaka då den dåvarande hyresgästen flyttade ut. Under byggtiden är tillgängligheten till huset ytterst begränsad. De gamla spåren som låg till väster om huset har rivits, och tågtrafiken går nu på tillfälliga spår öster om huset. Hela huset ligger just nu mitt i en hektisk byggarbetsplats.

När det tillfälliga spåren byggdes revs det gamla stinshuset i Åkarp. Det gick inte att rädda både stinshuset och stationshuset, så stationshuset som ansågs ha ett högre kulturhistoriskt värde fick stå kvar. Huset skyddas nu under bygget så att det inte skadas.

– Vi vill minimera risken för att permanenta skador uppstår på stationshuset. Det är inte helt lätt att bevara ett gammalt hus som ligger mitt i en arbetsplats. Vi gör vad vi kan för att huset ska klara sig utan stora skador under byggtiden, säger Jens-Peter Eisenschmidt.

Ständig bevakning så huset mår bra

Med en pågående järnvägsutbyggnad inpå husknuten krävs det ständig bevakning för att vara säker på att huset mår bra. Förutom inbrotts- och brandlarm besiktas huset med jämna mellanrum under byggtiden.

– Vi mäter kontinuerligt om det är rörelse i marken och byggnaden, något som görs upp till 4-5 gånger i veckan. Huset har satt sig i den nordvästra delen, en skada som bör kunna åtgärdas så att byggnaden återställs till det skick det hade innan arbetena påbörjades, säger Jens-Peter Eisenschmidt.

Arbetsplatsområde där ett tegelhus står på branten till ett schakt.
Vi har slagit en spont, en stödkonstruktion, runt tre av husets sidor. Dels långsidan mot järnvägen, dels de båda kortsidorna. Vi gräver oss ner för att kunna bygga stödmurar i stationsområdet. 

Till salu efter 2023

När anläggningen av Fyrspåret är klart och allt är återställt säljs huset. I första hand säljs fastigheten till andra statliga myndigheter och i andra hand till kommunen. Skulle inte kommunen vara intresserad säljs stationshuset på den öppna marknaden.