Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Två bilder: till vänster en bild på en arbetsplats där en betongbro står bredvid motorvägen. Till höger samma motorväg där bron är borta.

Tolv dagars broarbete i bilder

01.00 13 maj stängdes E6 vid trafikplats Alnarp. Drygt 12 dygn senare öppnades vägen igen. Då hade den gamla bron rivits och en helt ny skjutits in på plats. Ett intensivt arbete, dygnet runt, av ett 60-tal medarbetare som arbetate i skift.

Arbetet som först beräknades ta 18 dagar slutfördes på 12 dagar. Här har vi publicerat ett urval av alla de många bilder som vi tog på brobygget. Längst ner på sidan finns också en sju minuter lång film som sammanfattar 12 dagars broarbete

Flygbild över trafikplats Alnarp. Motorvägsbro och en stor betongkonstruktion till vänster om bron. Bilar passerar på motorvägsbron.
Flygbild över trafikplats Alnarp, Från mars 2021 
Byggarbetsplats intill en motorväg. I förgrunden blå containrar och en stor betongkonstruktion.
Bron står färdig vid E6 i trafikplats Alnarp och väntar på lanseringen i maj. Från april 2021. 
En stor betongkonstruktion, en bro, med väggar och tak. Inuti konstruktionen arbetar gulklädda arbetare med en ställningsbygge. Längre in i konstruktionen syns en motorvägsbron och en lyftkran.
Bron är färdigbyggd och klar för lansering. Bron väger cirka 8800 ton. Från april 2021 
Flera gulklädda arbetare monterar ner vägräcken på en motorväg. Nattbild.
01.00 13 maj stängdes E6. Arbetet med att riva räcken startade omedelbart. 
Nattbild. Maskiner arbetar på en motorvägsbron med att skrapa bort asfalt. Det frästa materialet lastas på en lastbil med ett transportband.
Omedelbart efter stängningen startade också arbetet med att fräsa bort beläggning på vägen och bron 
Nattbild. En vit maskin fräser bort asfalt. Det ryker om maskinen och det frästa materialet lastas på en lastbil med ett transportband.
Fräsmaskinerna tog snabbt bort vägbeläggningen på bron. 
Bildäck målade i gult och rätt på en motorväg. Mellan däcken syns lastbilar som viker av mot vänster i bild.
Stabila väghinder och omledningsskyltar mötte morgontrafiken på E6 vid Lomma den 13 maj. 
Två stora gula grävmaskiner med hammare på en bro. Det ryker och dammar när maskiner slår hål i brobanan.
Redan under dagen, 13 maj, kunde rivningen av bron påbörjas. 
Två stora gula grävmaskiner med hammare på en bro. Det ryker och dammar när maskiner slår hål i brobanan.
Med kraftfulla hammare slår maskinerna sönder brobanan, bit för bit. 
Två grävmaskiner med hammare bankar sönder betondelar från en briven bro. Armeringsstål sticker ut från betongen. I Bakgrunden står en maskin med hammare på en vägbro.
Den gamla motorvägsbron i trafikplats Alnarp försvann bit för bit under torsdagen och fredagen.  
En gul maskin med hammare smular sönder törre betongbitar. Armeringsjärn ligger i drivor framför maskinen.
Den krossade betongen smulades sönder. Betongkrosset kan användas som ballast eller fyllnadsmaterial. Armeringsstålet kan smältas ner och återanvändas. 15 maj 
Tre grämskiner gräv upp jord, lera och grus mellan två brofästen. Djupa diken brofästena i betong. En röd kranbil står på ett av brofästena.
Den gamla bron vid trafikplats Alnarp är borta. Här förbereds platsen där den nya ska stå. tre-fyra meter jord och grus schaktas bort. 15 maj 
En vit grävmaskin schaktar vid en stor betongkonstruktion, en bro med väggar och valv. En gul hjullastare tippar grus vid grävmaskinen. Gulklädda arbetare inspekterar arbetsplatsen.
Platsen där den nya bron ska stå förbereds. Grundläggningen, med stålpålar, gjordes tidigare i våras. 15 maj. 
Grämsakiner sprider ut grus och krossad sten över en vit fiberduk på en yta mellan bruna stålplankor. I bakgrunden syns en röd kranbil och röda byggbodar.
Rätt djup har nåtts. En fiberduk läggs på platsen för bron. Därefter läggs krossmaterial som packas hårt. 16 maj 
Grävmaskin lägger ut och jämnar till grus och en hjullastare tippar stenmaterial bredvid. Vid schaktkanterna syns bruna stålplankor. I bakgrunden en stor betongkonstruktion med väggar och tak.
Här bäddas för bron som väger 8 800 ton. Platsen prepareras med stenmaterial, och banan som bron ska rulla på förbereds. 16 maj 
Brokonstruktion vilar på en jämn och slät bädd av brunt grus. I brokonstruktionen står gröna plåtlådor och en byggnadsställning. I bakgrunden kör en hjullastare med grus i skopan. En kvällshimmel bakom hjullastaren.
Bron är klar för lansering. Brobädden är preparedad med packad stenmaterial och grus. 17 maj 
Två gulklädda inspekterar röda och gröna stora domkrafterna som står vid en grå betongkonstruktion. Bakom männen en vägg med bruna stålplankor.
Bron flyttades med kraftiga domkrafter som lyfte och knuffade den framåt. 17 maj 
Gröna och röda domkraftiga på rad vid en grå betongkonstruktion. En gyuklädd arbetare stå i bakgrunden och arbetar med en av domkrafterna. I förgrunden röda koner.
Ett 30-tal domkrafter lyfte bron. Varje domkraft står på en vagn med kraftiga stålhjul, nästan som mycket kraftiga rullskridskor. 17 maj 
I vänsterkanten på bilden, en grön och rödmålad domkraft som står vid en grå betongvägg. Ytterligate en grön domkraft är monterad på snedden vid den vänstra domkraften.
På några domkrafter fanns snedställda domkrafterna som tog tag i mothåll och tryckde bron framåt. 17 maj 
En stor betongkonstruktion, en bro, i högerkanten på bilden. Mitt i bild, framför bron, lägger schaktmaskiner ut brunt grus.
Tidigt på morgonen 17 startade lanseringen av nya bron. Vid 7-tiden på morgonen hade bron nått halvvägs. 
En betongkonstruktion med räcken på taket. framför bron ett par sneda betongmurar. inuti bron syns byggnadsställning och guklädda arbetare.
Vid 9-tiden var det bara cirka tio meter kvar för bron att rulla. 17 maj 
Motorvägsbro med räcken. Vid brofästena lägger grävmaskiner ut grus och stenmaterial. framför och under bron ligger grus.
Eftter lanseringen startade arbetet med återställning. Stenmassor fylldes på vid bron i snabb takt. 19 maj 
En gul grävsmaskin jämnar utr grus intill en bro. I bakgrunden tippar en hjullastare grus intill en grävmaskin.
Material fyllts på och packats vid bron. 19 maj. 
Flygbild över en arbetsplats med en motorvägsbro. Vid och på bron finns grävmasiner och hjullastare som lägger ut grus och stenmaterial.
En stor del av fyllnadsmaterialet vid bron var på plats 20 maj. Då var prognosen att kunna öppna vägen på morgonen 24 maj. 
Motorvägsbro med ett lager med grått grus. På andra körfältet kör en gul vägmaskin.
22 maj var återfyllning och packning helt klar. 
Motorvägsbro där halva bron är asfalterad. Asfaltmaskin och asfaltvält, flera gulklädda arbetare jämnar till asfalten som läggs ut.
På lördag, 22 maj, startade asfaltarbetet. 
Motorväg genom en trafikplats. Järnvägsspår korsar under vägen, en påfart passerar under vägen. På bron mitt i bilden pågår arbeten med vägräcken.
Trafikplats Alnarp på söndag 23 maj. Finputsning inför öppningen på måndag morgon. 
Tvåfilig vägbana på motorväg i skymning. Svart asfalt med vägmaskin med krafti strålkastare som lyser mot dig. Asfalten är nylagd och nya viat linjer är målade på vägen.
Söndag kväll, 23 maj, nu är det bara räcken och bullerskydden som ska monteras. 

Allt arbete vid trafikplats Alnarp filmades av flera kameror. Materialet har vi sammanställt och kortat ner till cirka sju minuter. Här går det undan!