Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ett brett schakt med en bro som sträcker sig från den ena sidan till den andra. I förgrunden ligger mindre betongelement. På bron ligger gröna stålkonstruktioner.

Tre nya broar i Hjärup klara under sommaren

Tre broar över spåren i Hjärup blir klara under sommaren. Det är broarna för Vragerupsvägen, Lommavägen och stationsbron. Med sina gröna väderskydd och trapphus kommer stationsbron att bli ett nytt landmärke i Hjärup.

Vragerupsbron byggs norr om den tillfälliga bron, och är byggd för biltrafik, cyklister och fotgängare. Även Lommavägsbron får en gång- och cykelbana. Alla broar är färdiggjutna men saknar de anslutande vägarna. De kan byggas på båda sidor först när de tillfälliga spåren är borta. Broarna kan öppnas preliminärt vid årsskiftet 2022/2023.

En fackverksbro som sträcker sig över ett schakt. Under bron syns en annan bro som håller på att byggas. Längre bort syns siluetten av en stor byggnad.
Den tillfälliga Vragerupsbron och den nya bron i bakgrunden. I fjärran syns sjukhuset i Lund. 

Stationsbron Hjärups nya landmärke

På Stationsbron byggs nu de gröna trapphusen i stål och glas, som ska länkas samman med väderskyddet på bron. Stålskelettet pusslas ihop bit för bit, och tillhörande glas monteras senare under sommaren. Hissar byggs på var sida om den 27 meter breda bron. Det mesta på bron blir klart under sommaren, förutom de anslutande vägarna till bron. De kan byggas först när de tillfälliga spåren är borta, från hösten 2022.

Ett fackverk av grönfärgat stål står lutat mot en betongkant i ett schakt. I förgrunden syns byggstaket och delar av ett fackverk av grönt stål.
Det återstår en del pusslande innan de gröna trapphusen och väderskyddet på stationsbron är klart. 

Ingen gång- och cykelväg över stationsbron

Den tillfälliga vägen för gång- och cykeltrafik, mellan Jakriborg och den tillfälliga stationen, kommer inte att läggas om under sommaren, som tidigare planerats. Förutsättningarna har ändrats och den nuvarande gång- och cykelvägen kommer att vara en säkrare passage, och dessutom mer tillgänglig. Den kommer därför att vara kvar till hösten 2022.

Efter schaktningen kommer spårbyggarna

I Hjärup är det i stort sett klart med utgrävningen av alla massor i schaktet där de fyra nedsänkta spåren ska byggas. Vi har börjat lägga grunden till plattformarna, vilket gör att den nya stationen syns lite tydligare. De cirka 250 meter långa plattformarna byggs vid de yttre spåren (spår 1 och 4) och de färdigställs under hösten.

Efter sommaren kan spårbygget genom Hjärup starta. Först lägger vi den bädd som spåren ska byggas på och därefter makadam till banvallen. Under hösten kommer räls och slipers. Det östra spåret byggs först, närmast den tillfälliga järnvägen. Sedan fyller de på med ett spår i taget västerut. Så det blir fyra vändor mellan Hjärup och Åkarp för spårbyggarna.