Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Flygbild. En kontorsbyggnad i tegel vid stadsgata och en byggarbetsplats. Mitt i byggarbetsplatsen en stor betongkonstruktion i en grop. Till vänster om betongkonstruktionen  går en dubbelspårig järnväg

Nu är vi redo för nio dygns arbete vid Klostergården

Klocka 02.00 på lördag morgon stoppas tågtrafiken mellan Lund och Hjärup. Då står våra arbetslag redo att dra igång arbetet med att riva spår och sedan lägga nya växlar och skjuta in två stora järnvägsbroar i banvallen vid Klostergården.

Det är förstås lite mer komplicerat än vad rubriken berättar. Alla stora och små arbeten under tågstoppet har planerats under våren och sommaren, tidplanen är detaljerad, timme för timme.

Arbete dygnet runt

Sammanlagt kommer nära 200 personer att arbeta under tågstoppet. Vid Klostergården arbetar de i två skift och ett 60-tal arbetare är igång dygnet runt. Alla risker har lyfts och hanterats och transporter in och ut är koordinerade, allt är väl förberett. Men helt hundraprocentigt säker kan man förstås inte vara. Alla moment ska utföras i rätt ordning, en försening av ett arbete riskerar att försena momenten som kommer efter.

Spårrivning och schaktning

Det första som händer tidigt på lördag morgon är att spåren rivs upp på tre ställen, söder om Ringvägen, vid den blivande stationen och vid bron som ska lanseras strax norr om Höje å. Även kontaktledningar kapas.

Så fort spåren är borta tar cirka tio grävmaskiner vid för att gräva upp banvallen där växlar ska byggas, nya spår läggas och gräva schakten för de två broarna. Ett tjugotal dumprar och hjullastare kommer att transportera massor, grus och stenmaterial inom arbetsområdet. 

Flera grushögar på rad inne på en byggarbetsplats. Till höger en järnväg med kontaktledningsstolpar.
Cirka 15 000 kubikmeter massor ska grävas upp och cirka 9 500 kubikmeter sten- och grusmaterial ska användas för att bygga ny banvall och fylla runt de nya broarna. Stenmaterial ligger på lager vid arbetsplatsen 

5000 ton bro rullas på plats

De två broarna som ska skjutas in i banvallen har byggts i var sitt schakt, på rätt djup. När järnvägen och banvallen är borta förbereds marken där broarna ska landa. Stenmaterial och sand i flera lager läggs för att bron inte ska sätta sig när den väl är på plats. Bron vid Höjeåvägen väger cirka 3500 ton och bron som byggs vid den nya stationen väger drygt 1500 ton.

Därefter läggs stålbalkar ut som broarna ska rulla på. Ja, de ska faktiskt rullas fram. På broarna finns klackar som sticker ut. Under klackarna placeras kraftfulla domkrafter med stadiga stålhjul.

En byggarbetsplats med en stor betongkonstruktion till höger i bild. Längs betongkonstruktionen står gröna domkrafter på röda lådor av stål. Allt står på en orange stålbalk som ligger underst. En gulklädd arbetare kontrollerar en av domkrafterna.
Broarna lyfts cirka tio centimeter från marken och andra domkrafter knuffar dem framåt, en liten bit i taget. Varje bro kommer att ta cirka fyra till fem timmar att lansera.  

Fyra nya växlar och 500 meter ny banvall

Strax söder om järnvägsbron över Ringvägen kommer fyra nya växlar att läggas in i järnvägen. Växlarna kommer att behövas när ytterligare två spår byggts genom Klostergården. Då ska fyra spår växlas ihop till två spår som går vidare in till Lund C. Växlar behövs också för att tågen ska kunna byta spår vid den nya stationen.

Samtidigt som växlarna byggs passar vi också på att förbättrar banvallen och spåren på en 500 meter lång sträcka, mellan Ringvägen och den nya stationen.

En flygbild över området Klostergården i Lund. Markeringar i kartan där arbeten kommer pågå. En bro för gång/cykeltrafik och bussar vid Höjeåvägen, En bro för gång/cykelpassage vid en blivande station. En blå rektangel visar var stationen kommer byggas. En ljusröd rektangel vid var arbetena med växlar och spår kommer utföras.
Klostergården och Åkerlund & Rausings väg. Här arbetar vi under tågstoppet 28 augusti-6 september 

Återställning, installationer och tester

När broar och växlar är på plats ska banvallen återställas. Vid broarna fyller vi på med nytt material, sten och grus. Kontaktledningar, signaler och annan järnvägsteknik ska också installeras. Och innan tågen kan släppas på måste förstås allt testas. Tidigt på morgonen den 6 september ska tågen rulla som vanligt igen mellan Lund och Malmö.

Bro eller tunnel?

Byggtekniskt sett är det broar som byggs vid Klostergården. Men för den som kommer passera stationen på cykel eller gående är det som tunnlar under järnvägen.

Konstruktionen kallas för plattramsbro och är en vanlig brotyp för järnvägar och små vägar. Den ser ut som en fyrkantiga låda med öppningar i två ändar.