Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

3D illustration av tågstation i ett schakt med väggar av rött tegel. Ett tåg är på väg ut ur en tunneln från höger i bild.

Åkarps station

De fyra spåren går sex meter under den omgivande marken genom Åkarp. På en 400 meter lång sträcka genom samhället täcks spåren.

Genom övertäckningen skapas en järnvägstunnel som ger möjlighet att skapa en bred parkyta med flera passager över spåren för gående och cyklar. På övertäckningen kan också Lervägen förlängas och ansluta till Stationsvägen på östra sidan av spåren.

Söder om tunnelns mynning byggs den nya stationen, vid sidan om det gamla stationshuset, förbi Åkarpsdammen och fram till Alnarpsvägen. Plattformarna ligger sex meter under marknivån, och vid stationskanten byggs två meter höga bullerskydd. Plattformarna blir cirka 250 meter långa och utrustas med vindskydd och sittbänkar.

Järnvägsövergången på Alnarpsvägen har tagits bort. När spåren är färdiga går vägen istället på en bro över spåren. Gränsvägen i norr förlängs och blir också en bro över de nedsänkta spåren. När allt är klart har tre passager skapats i Åkarp: Alnarpsvägen, tunneltaket och Gränsvägen. I vår interaktiva karta kan du se var de fyra spåren byggs och vad som händer under byggtiden.

Dagvattnet från Åkarps västra sida kommer att tas om hand och ledas förbi de känsliga delarna av Åkarp. Utjämningsdammar ger landskapet nya plusvärden.

Stationen öppnas efter sommaren 2022

I september 2022 flyttas tågtrafiken över från de tillfälliga spåren till de fyra nybyggda spåren som går genom den nya stationen. Därefter rivs de tillfälliga spåren och ytorna som utnyttjas under bygget återställs. Efter årsskiftet 2022/2023 beräknas de nya broarna över spåren var helt klara att öppnas. 

Kommunens planer

Burlövs kommun planerar för en utveckling av området runt Åkarps station samt spårområdet genom orten. På kommunens hemsida kan du läsa mer om detaljplanerna - burlov.se.

Preliminära trafikförändringar i Åkarp under byggtiden

Alnarpsvägen är stängd för trafik efter att plankorsning togs bort i juni 2018. Alnarpsvägen öppnar preliminärt igen under hösten 2022 då bron över järnvägen tas i drift.

Ledningsarbeten på Bruksvägen påbörjades under hösten 2018. Södra delen av vägen kommer att vara stängd under byggtiden. Övriga delen av vägen har begränsad framkomlighet. Lervägen blir enda anslutningen till Bruksvägen under byggperioden.

Stationsvägen stängdes 2018 från dammen och norrut till vändplatsen. En tillfällig väg, på andra sidan Alnarpsån, ansluter till Dalslundsskolans parkeringar och till nya Gränsvägen.

Burlövs kommun har byggt en fortsättning på Gränsvägen som ansluter till Lundavägen. Den nya Gränsvägen öppnades på våren 2018 när den tillfälliga bron öppnades. Från 2018 till 2022 kommer Gränsvägen vara den enda vägen för biltrafik över spåren i Åkarp.

Mer information om våra olika byggaktiviteter >>

Tiderna ovan är preliminära.