Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

3D illustration av en tågstation

Burlövs station i Arlöv

Burlövs station i Arlöv byggs ut till en pendlarstation. Resenärerna når de två mellanliggande plattformarna via gång- och cykeltunneln under spåren, som byggs bred och ljus.

Ombyggnaden till pendlarstation innebär att också Öresundståg kommer att stanna i Arlöv, vilket ökar turtätheten mot Malmö/Köpenhamn och mot Lund. Med mellanplattformarna kan resenärer stiga på och av tåg på alla fyra spåren.

Plattformarna blir cirka 330 meter långa och utrustas med både en taksektion och vindskydd.

Gång- och cykeltunnel under Burlöv station.En gång- och cykeltunnel byggs under stationen, via uppgångar i tunneln når resenärerna mellanplattformarna.

På östra sidan om spåren, mot köpcentret Burlöv Center, skapas en öppen torgyta, där Burlövs kommun har ambitioner att skapa ett "Burlövs Centrum". Burlövs kommun investerar elva miljoner, för att gång- och cykeltunneln ska byggas som en bred och ljus passage under stationen.

Två stora korsande vägar (Kronetorpsvägen och Lommavägen) påverkas av ombyggnaden. Järnvägsbroarna över de två vägarna breddas eller byggs om. Under byggtiden påverkas framkomligheten på vägarna.

De två nya spåren kommer att byggas väster om dagens två spår. Längs med spåren sätts bullerskydd upp. I vår interaktiva karta kan du se var de fyra spåren byggs och vad som händer under byggtiden.

Kommunens planer

Burlövs kommun planerar för en utveckling av området runt Burlövs station samt spårområdet genom Arlöv. På kommunens hemsida kan du läsa mer om planerna för stationsområdet - burlov.se

Trafikförändringar i Arlöv under byggtiden

Över Kronetorpsvägen byggs nya järnvägsbroar från 2018 till 2021. (Bron byggs i två steg och arbetet gör ett uppehåll under perioden) Kronetorpsvägen kan stängas periodvis. Men bara under de tider då Lommavägen i Arlöv är öppen och inte när E6, trafikplats Alnarp, är stängd för arbete.

Tiderna ovan är preliminära.