Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

3D illustration av tågstation

Hjärups station

I Hjärup sänks stationsområdet och spåren ner fyra meter. Det dämpar bullret från järnvägen på ett effektivt sätt.

Förutom ombyggnaden av stationen och bulleråtgärder kommer en bred stationsbro byggas. Stationsbron blir 28 meter bred och byggs i Stationsstigens förlängning. Bron har plats för gående, cyklister och bilar i en gemensam yta i mitten. På brons skapas cykelparkeringar, nedgångarna till plattformarna samt ytor för stationsinformation och biljettautomater. Stationsnedgångarna från bron utformas som en stor grön klammer, vilket ger bron en unik karaktär. Plattformarna blir cirka 250 meter långa och utrustas med vindskydd och bänkar.

Hjärups stationsbro

Bron kommer att ligga ungefär 3,5-4 meter över omgivningarna, vilket innebär att Banvallsvägen höjs för anslutningarna till bron. Fyra fastigheter, tre på västra sidan samt en på östra sidan, kommer att behöva rivas. Några hus på Banvallsvägen kommer att påverkas då stödmurar byggs vid tomtgränsen.

De två korsande vägarna, Lommavägen och Vragerupsvägen kommer att förändras och de två vägtunnlarna under järnvägen kommer att byggas om till broar över järnvägen. På grund av de tillfälliga spårens sträckning måste delar av Banvallsvägen flyttas under byggtiden. I vår interaktiva karta kan du se var de fyra spåren byggs och vad som händer under byggtiden.

Kommunens planer

Staffanstorps kommun planerar för en utveckling av området runt Hjärups station samt spårområdet genom orten. På Staffanstorp kommuns hemsida kan du läsa mer om detaljplanerna för de fyra spåren genom Hjärup.

Trafikförändringar i Hjärup under byggtiden

Lommavägen stängs för trafik, när den nya bron ska byggas, preliminärt under 2019 - 2022.

Banvallsvägen genom Hjärup kommer att hållas öppen under byggperioden men med något begränsad framkomlighet vissa periode. Den södra delen av vägen har fått en tillfällig sträckning förbi platsen där den tillfälliga stationen ska byggas.

Vragerupsvägen kommer att hållas öppen under hela byggperioden. Från 2019 till 2022 går trafiken på en tillfällig bro över spåren. En ny vägbro byggs under tiden.

Stenavägen, idag gång-/cykelväg, går genom arbetsområdet och kommer att vara stängd under byggperioden.

Tiderna ovan är preliminära.