Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

3D illustration av tågstation

Hjärups station

I Hjärup sänks stationsområdet och spåren ner fyra meter jämfört med spårens tidigare läge. Det dämpar bullret från järnvägen på ett effektivt sätt.

Förutom ombyggnaden av stationen och bulleråtgärder kommer en bred stationsbro byggas. Stationsbron blir cirka 27 meter bred och byggs i Stationsstigens förlängning. Bron har plats för gående, cyklister och bilar i en gemensam yta i mitten. På bron byggs cykelparkering, nedgångarna till perrongerna samt ytor för stationsinformation och biljettautomater.

Trappnedgångarna och väderskyddet på bron utformas som en stor grön glasklädd klammer, vilket ger bron en unik karaktär. De två sidoperronger blir cirka 250 meter långa och utrustas med vindskydd och bänkar.

Datorframtagen bild över nya stationen och stationsbron i Hjärup. Fyra spår med tåg, två perronger vid sidorna med människor. Över spåren en bred bro med vindskydd och trappnedgångar klädda med grönaktigt glas.
Flygvy över den nya stationen och stationsbron i Hjärup.Foto: Trafikverket/Sweco/

Bron kommer att ligga ungefär drygt tre meter över omgivningarna, vilket innebär att Banvallsvägen höjs för anslutningarna till bron. Fyra fastigheter, tre på västra sidan samt en på östra sidan, har rivits i samband med bygget. Den gamla stationen och Stinsbostaden vid Banvallsvägen påverkas då stödmurar byggs vid tomtgränsen.

De två korsande vägarna, Lommavägen och Vragerupsvägen kommer att förändras och istället för två passager under järnvägen byggs broar över järnvägen. På grund av de tillfälliga spårens sträckning måste delar av Banvallsvägen flyttas under byggtiden. I vår interaktiva karta kan du se var de fyra spåren byggs och vad som händer under byggtiden.

Stationen öppnas efter sommaren 2022

I september 2022 flyttas tågtrafiken över från de tillfälliga spåren till de fyra nybyggda spåren som går genom den nya stationen. Därefter rivs de tillfälliga spåren och ytorna som utnyttjas under bygget återställs. Banvallsvägen byggs också om och får en ny utformning. Efter årsskiftet 2022/2023 beräknas de nya broarna över spåren var helt klara att öppnas. 

Kommunen planerar stationsområdet

Staffanstorps kommun planerar för en utveckling av området runt Hjärups station samt spårområdet genom orten. På Staffanstorp kommuns hemsida kan du läsa mer om detaljplanerna för de fyra spåren genom Hjärup.

Trafikförändringar i Hjärup under byggtiden

Lommavägen är stängd för trafik fram till årsskiftet 2022/2023. En ny bro för Lommavägen över spåren byggs nu.

Banvallsvägen genom Hjärup hålls öppen under byggperioden men med begränsad framkomlighet vissa perioder. Den södra delen av vägen har fått en tillfällig sträckning förbi den tillfälliga stationen.

Vragerupsvägen kommer också att hållas öppen under hela byggperioden. Från 2019 till 2022 går trafiken på en tillfällig bro över spåren. En ny vägbro byggs under tiden.

Stenavägen, förut en gång-/cykelväg, går genom arbetsområdet och kommer att vara stängd under byggperioden.

Mer information om våra olika byggaktiviteter >>

Tiderna ovan är preliminära.