Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Järnvägsbygge. nylagda spår på banvall med ny makadam och arbetsmaskiner på spåret.

Bakgrund och kommande tågstopp 2020-2022

Södra stambanan mellan Malmö och Lund är en av Sveriges mest trafikerade tågsträckor, maximalt utnyttjad under rusningstrafik. Idag kör cirka 460 tåg varje dygn mellan Malmö och Lund. 80 av dessa är godståg. År 2030 beräknas trafiken ha ökat till 645 tåg.

En investering för framtiden

Utbyggnaden av Södra stambanan mellan Malmö och Lund är en av de största investeringarna i infrastruktur i södra Sverige just nu. Två spår blir fyra för att öka kapaciteten mellan Malmö och Lund och göra sträckan mindre känslig för störningar i framtiden.

Delar av tågsträckan byggs under marknivå för att minska bullerstörningar, genom Hjärup byggs spåren fyra meter under marknivå, och genom Åkarp sex meter under dagens marknivå. I Åkarp byggs även en 400 meter lång tunnel för tågen. Fler och bättre passager byggs också över spåren för att öka tillgängligheten i samhällena längs linjen.

Enkel karta 2020-med tillfälliga spår-2-750.png

Tillfälliga spår - bästa lösningen

Projektet har krav på sig att trafiken mellan Malmö och Lund ska fungera under byggperioden. Lösningen med tillfälliga spår som trafikeras under två år ger minst påverkan på tågtrafiken under byggtiden. Med trafik på tillfälliga spår under två år, upprätthålls tågtrafiken på sträckan med god kapacitet, i stort sett hela byggperioden.

inkopplingspunkten-norr-750.png

I Flackarp norr om Hjärup ska de tillfälliga spåren kopplas ihop med befintliga spåren. Motsvarande inkoppling görs söder om Åkarp. Under tågstoppet görs också andra stora arbeten utmed banan mellan Malmö och Lund. Två tillfälliga stationer, i Åkarp och Hjärup, ska till exempel färdigställas och öppnas, och den ombyggda Burlövs station.

Tågstopp 2020-2022

När de två tillfälliga spåren kopplas in på Södra Stambanan måste dock trafiken stoppas helt under en knapp vecka i augusti 2020. Detsamma gäller när trafiken flyttar till de fyra nya spåren, i augusti 2022, då måste trafiken också stoppas under några dagar. Även under 2021 kommer trafiken på Södra stambanan att behöva stoppas under drygt en vecka.

Planerade stora tågstopp på Södra stambanan 2020-2022

Tidslinje-omledning-alla-stopp-2020-2022-750-utanrubrik.jpg