Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Järnvägsbygge. nylagda spår på banvall med ny makadam och arbetsmaskiner på spåret.

Bakgrund och tågstopp 2020-2023

Södra stambanan mellan Malmö och Lund är en av Sveriges mest trafikerade tågsträckor, maximalt utnyttjad under rusningstrafik. Idag kör cirka 460 tåg varje dygn mellan Malmö och Lund. 80 av dessa är godståg. År 2030 beräknas trafiken ha ökat till 645 tåg.

En investering för framtiden

Utbyggnaden av Södra stambanan mellan Malmö och Lund är en av de största investeringarna i infrastruktur i södra Sverige just nu. Två spår blir fyra för att öka kapaciteten mellan Malmö och Lund och göra sträckan mindre känslig för störningar i framtiden.

Delar av tågsträckan byggs under marknivå för att minska bullerstörningar, genom Hjärup byggs spåren fyra meter under marknivå, och genom Åkarp sex meter under dagens marknivå. I Åkarp byggs även en 400 meter lång tunnel för tågen. Fler och bättre passager byggs också över spåren för att öka tillgängligheten i samhällena längs linjen.

Enkel kartskiss över sydvästra Skåne med en röd linje som visar tågsträckan mellan Arlöv om Malmö. En streckad röd linje vid sidan om den röda linjen visar sträckan med tillfärlliga spår, Mellan Åkarp och Hjärup.
Den sträckade linjen visar sträckan med tillfälliga spår. 

Tillfälliga spår - bästa lösningen

Projektet har krav på sig att trafiken mellan Malmö och Lund ska fungera under byggperioden. Lösningen med tillfälliga spår som trafikeras under två år ger minst påverkan på tågtrafiken under byggtiden. Med trafik på tillfälliga spår under två år, upprätthålls tågtrafiken på sträckan med god kapacitet, i stort sett hela byggperioden.

Planerade tågstopp 2020-2023

De närmaste åren kommer tågtrafiken behöva stoppas på Södra stambanan mellan Malmö och Lund vid stora inkopplingar och broarbeten. När de två tillfälliga spåren kopplades in på Södra Stambanan i augusti 2020 stoppades trafiken helt under en knapp vecka.

Under tågstoppet 28 augusti till 6 september 2021 kommer två nya järnvägsbroar att lanseras in vid Klosterårdens blivande station i Lund. I september 2022 är de fyra nya spåren färdigbyggda och ska tas i drift. Vid inkopplingen måste trafiken stoppas under 10 dygn. Även under 2023 kommer trafiken på Södra stambanan att behöva stoppas under drygt en vecka i oktober när de upprustade spåren mellan Flackarp och Lund tas i drift.

Tidslinje från 2017 till 2024 utformad som en tågräls. En färgad linje med punkter visar planerade tågstopp mellan Malmö och Lund. 2020 22-28 augusti (6 dygn) Totalt tågstopp Malmö-Lund. 2021 28 augusti - 6 september (9 dygn) Totalt tågstopp Malmö-Lund.  2022 september (v 38, ca 10 dygn) Totalt tågstopp Malmö-Lund. Tider ej fastställda.  2023 oktober (v 42-43 ca 6 dygn) Totalt tågstopp Malmö-Lund, Tider ej fastställda.