Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Enligt preliminära tidplanen påbörjas förberedelserna efter sommaren 2017.

Så bygger vi fyra spår

Hösten 2017 påbörjades bygget av de fyra nya spåren mellan Lund och Arlöv. Arbetet kommer pågå fram till december 2023 då all fyra spår och alla nya stationer ska vara i full drift på sträckan.

Arbetet med de fyra spåren och stationerna på sträckan Lund-Arlöv kan delas in i tre tydliga faser; före, under och efter tågdriften på två nya, men tillfälligt placerade, spår.

Preliminär tidplan

Tidslinje från 2017 till 2024 utformad som en tåräls. En färgad linje med punkter visar de tre stora faserna i bygget av Fyrspåret. 2017-2022 Förberedeles och bygget av tillfälliga spår. 2020-2022 Järnvägstrafik på tillfälliga spår. Bygget av de fyra nya spåren. 2022-2023 Återställning och slutförandet av spårbygget mellan Flackar och Lund.

Tidslinje i större format - Öppnas i nytt fönster. (pdf,122 kB)

2017 – 2020

De första åren i projektet har präglats av förberedelserna inför järnvägstrafik på de tillfälliga spåren genom Hjärup och Åkarp. Tillfälliga broar över järnvägen har byggts vid Gränsvägen i Åkarp och Vragerupsvägen i Hjärup. Under de första åren byggdes också nya järnvägsbroarna i Arlöv om för fyra spår och Arlöv Bangård byggdes om. Bygget av den nya Burlöv station startade. Två nya spår byggs genom Arlöv, väster om de befintliga spåren. I Hjärup och Åkarp byggs de tillfälliga stationerna och de nya, tillfälligt placerade, spåren.

2020 – 2022

Under augusti 2020 kopplades järnvägstrafiken genom Hjärup och Åkarp om till de tillfälliga spåren och de tillfälliga stationerna togs i drift. De gamla spåren revs och arbetet med de nya spåren och stationerna i Hjärup och Åkarp påbörjades. Ett omfattande schaktningsarbete genomfördes på sträckan Åkarp-Hjärup för de nedsänkta spåren.

Genom Arlöv flyttades trafiken över till de nybyggda spåren, väster om de ursprungliga spåren. De gamla spåren revs upp och nya spår har byggts.

Under 2020 startade arbetet med spåren mellan Lund och Hjärup, och den nya stationen vid Klostergården.

2022 – 2023

Under september 2022 kopplas järnvägstrafiken bort från de tillfälliga spåren och de nya spåren och de nya stationerna tas delvis i drift. Från hösten 2022 startar vi också återställningsarbetet efter de tillfälliga spåren och vi kompletterar och färdigställer alla broar och stationerna. Det är också under denna tid, fram till och med 2023, som sträckan Lund–Flackarp färdigställs med den nya stationen i Klostergården. I december 2023 ska de fyra spåren och alla stationer var i full drift.

Planerade stora tågstopp 2020-2023

De närmaste åren kommer tågtrafiken behöva stoppas på Södra stambanan mellan Malmö och Lund vid stora inkopplingar och broarbeten. När de två tillfälliga spåren kopplades in på Södra Stambanan i augusti 2020 stoppades trafiken helt under en knapp vecka. 

28 augusti-6 september 2021 är nästa tågstopp inplanerat, då ska två nya järnvägsbroar att lanseras in vid Klosterårdens blivande station i Lund.

I september 2022 är det de fyra nya spåren färdigbyggda och ska tas i drift. Vid inkopplingen måste trafiken stoppas under 10 dygn. Även under 2023 kommer trafiken på Södra stambanan att behöva stoppas under drygt en vecka när de upprustade spåren mellan Flackarp och Lund tas i drift.

Tidslinje från 2017 till 2024 utformad som en tågräls. En färgad linje med punkter visar planerade tågstopp mellan Malmö och Lund. 2020 22-28 augusti (6 dygn) Totalt tågstopp Malmö-Lund. 2021 28 augusti - 6 september (9 dygn) Totalt tågstopp Malmö-Lund.  2022 september (v 38, ca 10 dygn) Totalt tågstopp Malmö-Lund. Tider ej fastställda.  2023 oktober (v 42-43 ca 6 dygn) Totalt tågstopp Malmö-Lund, Tider ej fastställda.
Stora tågstopp under åren 2020-2023