Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Enligt preliminära tidplanen påbörjas förberedelserna efter sommaren 2017.

Hösten 2017 påbörjades bygget av de fyra nya spåren mellan Lund och Arlöv. Arbetet kommer pågå fram till 2024 då vi räknar med att fyra spår är i drift på sträckan.

Så bygger vi fyra spår

Hösten 2017 påbörjades bygget av de fyra nya spåren mellan Lund och Arlöv. Arbetet kommer pågå fram till 2024 då vi räknar med att fyra spår är i drift på sträckan.

Arbetet med de fyra spåren och stationerna på sträckan Lund-Arlöv kan delas in i tre tydliga faser; före, under och efter tågdriften på två nya, men tillfälligt placerade, spår.

Preliminär tidplan

Tidslinje i form av ett järnvägsspår. De olika faserna är markerade med en färgad linje, från orande till mörkröd.
 

Tidslinje i större format - Öppnas i nytt fönster. (pdf,122 kB)

2017 – 2020

De första åren i projektet präglas av förberedelserna inför järnvägstrafik på de tillfälliga spåren genom Hjärup och Åkarp. Tillfälliga broar över järnvägen byggs vid Gränsvägen i Åkarp och Vragerupsvägen i Hjärup. Under de första åren byggs också järnvägsbroarna i Arlöv om för fyra spår och Arlöv Bangård byggs om. Bygget av den nya Burlöv station påbörjas. Två nya spår byggs genom Arlöv, väster om de befintliga spåren. I Hjärup och Åkarp byggs de tillfälliga stationerna och de nya, tillfälligt placerade, spåren.

2020 – 2022

Under sensommaren 2020 kopplas järnvägstrafiken genom Hjärup och Åkarp om till de tillfälliga spåren och de tillfälliga stationerna tas i drift. De gamla spåren rivs och arbetet med de nya spåren och stationerna i Hjärup och Åkarp påbörjas. Ett omfattande schaktningsarbete genomförs på sträckan Åkarp-Hjärup för de nedsänkta spåren.

Genom Arlöv flyttar trafiken över till de nybyggda spåren, väster om de ursprungliga spåren. De gamla spåren rivs upp och nya spår byggs.

Från 2020 beräknas arbetet med spåren mellan Lund och Hjärup, och den nya stationen vid Klostergården påbörjas.

2022 – 2024

Under sommaren 2022 kopplas järnvägstrafiken bort från de tillfälliga spåren och de nya spåren och de nya stationerna tas delvis i drift. Efter 2022 utförs också återställningsarbetet efter de tillfälliga spåren och komplettering och färdigställande av del broar och stationerna. Det är också under denna tid, fram till 2024, som delen Lund–Flackarp färdigställs med den nya stationen i Klostergården. Under 2024 tas de fyra spåren i drift.