Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Lund–Hässleholm, underhållsåtgårder

Vi gör underhållsåtgärder på järnvägen mellan Lund och Hässleholm, för att få en robustare järnväg med mindre störningar.

Arbetena vi gör är underhållsarbeten av både mindre och större karaktär. Vi ser över järnvägen, såsom spår och kontaktledning. Vi renar makadam och underlaget i banvallen för att undvika att fukt eller vatten samlas där. Och vi slipar spåren för att förebygga sprickor och riktar dem för att de ska hållas intakta. 

Våra arbeten förlänger järnvägens livslängd och skapa förutsättningar för en tågtrafik med färre störningar.

När vi arbetar längs järnvägen ställer vi stora krav på säkerheten, det gör att vi vid några tillfällen behöver stänga av tågtrafiken i samband med arbetena. För att minimera störningarna för resenärer och maximera nyttan så arbetar vi intensivt och sammanhängande under ett antal helger, då järnvägen stängs av. 

Den som bor eller arbetar nära järnvägen kan uppleva att våra arbeten stör, i form av ökad byggtrafik och en del buller, men vi strävar efter att påverka så lite som möjligt. 

Planerade helgavstängningar 2022 Lund – Hässleholm

  • Vecka 9, 5-6 mars (lördag klockan 01.15 till söndag klockan 16.59)
  • Vecka 19, 14-15 maj (lördag klockan 01.15 till söndag klockan 17.15)
  • Vecka: 35, 3-4 september (lördag klockan 01.15 till söndag klockan 17.15)
  • Vecka: 45, 12-13 november (lördag klockan 01.15 till söndag klockan 17.15)