Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Växelbyte

Hästveda och Mosselund, växelbyte

Vi ska byta växlarna i Hästveda och Mosselund. Det gör vi för att öka driftsäkerheten och minska störningarna i tågtrafiken.

Projektet är nu avslutat och den här sidan kommer att tas bort 7 november  2019.

Hästveda

Södra stambanan är en viktig bana för både gods- och persontrafiken. Växeltypen på Södra stambanan är överrepresenterad när det gäller olika typer av spårväxelfel, även när det gäller säkerhetskritiska fel som exempelvis rälsbrott. Fel i spårväxlarna riskerar att leda till omfattande störningar i tågtrafiken.

Under 2018 bytte vi ut växlarna i Hästveda för att öka driftsäkerheten och minska störningarna.

Mosselund

Mosselund är en så kallad kryssdriftplats på Södra stambanan norr om Hässleholm. Driftplatsen används främst för att låta tåg växla mellan upp- och nedspår i samband med fel och arbeten. Spårväxlarna är dock i dåligt skick och är dessutom av en konstruktion som inte är lämpad för dagens tåghastigheter och trafikmängder.

Under vecka 20 2019 kommer vi att byta växlarna i Mosselund för att öka driftsäkerheten och minska störningarna. Arbetet kommer att samordnas med växelbytena i Hästveda.

Så påverkas du

Växelbytena gör att vi under återkommande perioder måste stänga av trafiken och ersätta den med buss.

Dessutom kan du som närboende komma att störas av buller. Men vi försöker göra vad vi kan för att störningarna ska bli så små som möjligt.

Tidsplan

2019

Mosselund vecka 20 – totalavstängning. 

2018

Hästveda helg vecka 34 – totalavstängning nr 1: vi bytteväxlar.

Hästveda helg vecka 38 – totalavstängning nr 2: vi utförde kontaktledningsarbete.

Hästveda helg vecka 41 – totalavstägning nr 3: vi la en växel och byggde upp en kontaktledningssektion.

Hästveda helg vecka 42 – den nya växeln som byggdes vecka 41 fick i drift.

Hästveda vecka 43 – totalavstängning över helgen och avstängt spår: vi utförde kontaktledningsarbeten och började använda signalanläggningen.