Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hässleholms tågcentral

Tillgänglighetsanpassning av plattformarna på Hässleholms centralstation

Under 2020 ska vi tillgänglighetsanpassa plattformarna på Hässleholms centralstation samtidigt kommer nya trapphus från gångbron söderut att byggas.

Idag är två plattformar på Hässleholms tågcentral för höga och måste sänkas för att vara tillgängliga för alla. Plattformarna är mellan spår 1 och 2/3 samt mellan spåren 4/5 och 6. Genom att sänka plattformarna ökar vi tillgängligheten och säkerheten för alla som ska av och på tågen. Samtidigt som arbetet med plattformssänkningarna utförs ska plattformarna förses med kompletterande plattformstak, samt anpassning av trafikinformation och skyltning.

De befintliga trapphusen på södra sidan om gångbron kommer att rivas och ersättas av nya raka trappor från nuvarande gångbro ner mot mellanplattformarna söderut, mellan spår 1 och 2/3 samt mellan spår 4/5 och 6. Samma åtgärd sker på plattform spår 7/8.

Resenärerna kommer att få bättre överblick, kunna orientera sig lättare, kortare avstånd mellan trapphus och tåg, samtidigt skapar detta en tryggare miljö för resenärerna.

Vad händer nu?

Vid spår 1 och 3 återstår bland annat installationsarbeten av det nya trapphuset och uppsättning av plattformstaken. Vi planerar att arbetet pågår mellan 19 oktober och måndag 9 november. Plattformarna kommer därefter att vara öppna för resande utbyte under dagtid, både södra och norra delen av plattformen. Nattetid då inga tåg går från de spåren, kommer plattformarna att vara stängda för arbeten. Trapphuset kommer dock inte att vara öppet förrän när hela projektet är klart 30 november.

Vid spår 4 och 6 som idag är stängt, för resandeutbyte i den södra delen, har vi nu lyft på plats ett nytt trapphus. Vi planerar att arbetet är klart 20 oktober så att resandeutbyte kan ske från både södra och norra delen därefter. Trapphuset kommer dock inte att vara öppet förrän när hela projektet är klart 30 november. 

Vid spår 7 och 8 lyfter vi ett trapphus på plats under vecka 46, därefter återstår  installationsarbete. Resandeutbyten på plattformen kommer att ske när projektet är klart 30 november. 

Arbetena kan medför mer buller och kan upplevas som störande när arbetsmomentet sker. Vi ber om ursäkt för de störande ljuden och hoppas ni har överseende med detta.

Hur påverkas du som resenär?

När arbetet med tillgänglighetsanpassningen av plattformarna pågår kommer vi att stänga av delar av plattformarna för att påverka så lite som möjligt.

Vi ska också byta ut hissarna. Vid hissbyte kommer plattformar och hissar att behöva stängas. Då arbetet med hissarna pågår kommer plattformar inte att kunna nyttjas. Trafikverket kommer att utföra arbete på en plattform åt gången.

Var uppmärksam på de digitala informationstavlorna, utrop samt följ din resa på tågoperatörernas hemsida för mer information och för eventuellt spårbyte.

Hur påverkas du som boende i närheten?

Vi ber om ursäkt för eventuellt buller som kan uppfattas som störande ljud när vi gör vissa arbetsmoment som tex rivning av trapphus och kapning av plattformar. Tyvärr sker dessa arbetsmoment kvälls- och nattetid mellan kl 21-05 då tågtrafiken inte påverkas i den höga grad som vid dagtid. Vi kommer göra allt vi kan för att störa så lite som möjligt och inte under någon lång period. Vi hoppas ni har överseende med detta.