Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hässleholms tågcentral

Tillgänglighetsanpassning av plattformarna på Hässleholms centralstation

Under 2020 ska vi tillgänglighetsanpassa plattformarna på Hässleholms centralstation samtidigt kommer nya trapphus från gångbron söderut att byggas.

Idag är två plattformar på Hässleholms tågcentral för höga och måste sänkas för att vara tillgängliga för alla. Plattformarna är mellan spår 1 och 2/3 samt mellan spåren 4/5 och 6. Genom att sänka plattformarna ökar vi tillgängligheten och säkerheten för alla som ska av och på tågen. Samtidigt som arbetet med plattformssänkningarna utförs ska plattformarna förses med kompletterande plattformstak, samt anpassning av trafikinformation och skyltning.

De befintliga trapphusen på södra sidan om gångbron kommer att rivas och ersättas av nya raka trappor från nuvarande gångbro ner mot mellanplattformarna söderut, mellan spår 1 och 2/3 samt mellan spår 4/5 och 6. Samma åtgärd sker på plattform spår 7/8.

Resenärerna kommer att få bättre överblick, kunna orientera sig lättare, kortare avstånd mellan trapphus och tåg, samtidigt skapar detta en tryggare miljö för resenärerna.

Vad händer nu?

Vecka 25-33 utför arbeten på plattformen mellan spår 1b och spår 3. Arbetet kommer att medför mer buller och kan upplevas som störande när arbetsmomentet kapning av plattformskaj och rivning av trapphus sker. Vi ber om ursäkt för de störande ljuden och hoppas ni har överseende med detta.

Arbetet på plattformarna startade 2 mars 2020 och kommer att pågå fram till 30 november 2020. Läs informationsblad här.

Hur påverkas du som resenär?

När arbetet med tillgänglighetsanpassningen av plattformarna pågår kommer vi att stänga av delar av plattformarna för att påverka så lite som möjligt.

Vi ska också byta ut hissarna. Vid hissbyte kommer plattformar och hissar att behöva stängas. Då arbetet med hissarna pågår kommer plattformar inte att kunna nyttjas. Trafikverket kommer att utföra arbete på en plattform åt gången.

Var uppmärksam på de digitala informationstavlorna, utrop samt följ din resa på tågoperatörernas hemsida för mer information och för eventuellt spårbyte.

Hur påverkas du som boende i närheten?

Vi ber om ursäkt för eventuellt buller som kan uppfattas som störande ljud när vi gör vissa arbetsmoment som tex rivning av trapphus och kapning av plattformar. Tyvärr sker dessa arbetsmoment kvälls- och nattetid mellan kl 21-05 då tågtrafiken inte påverkas i den höga grad som vid dagtid. Vi kommer göra allt vi kan för att störa så lite som möjligt och inte under någon lång period. Vi hoppas ni har överseende med detta.