Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Cyklist på cykelväg bredvid en landsväg.

Väg 101, Alstad–Östra Grevie, gång- och cykelväg

Trafikverket planerar att bygga en gång- och cykelväg längs med väg 101, mellan Alstad och Östra Grevie. Det ökar framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter (gående och cyklister).

Inom projektet ingår även att se över placeringen av nya busshållplatser vid korsningen väg 101/108 samt att anpassa busshållplatserna vid Slågarpsvägen och Klörupsbyn.

Syftet med projektet är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för oskyddade trafikanter. Gång- och cykelvägen bidrar även till att förbättra kopplingarna till viktiga stationer och bytespunkter i Skåne. När vi gör det säkrare och lättare för fler att cykla bidrar vi också till att förbättra hälsa och miljö.

Projektet samfinansieras av Trafikverket och Trelleborgs kommun där Trafikverket är byggherre för projektet.