Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Cyklande barn

Väg 101, Arrie–Käglinge, gång- och cykelväg samt hastighetsdämpande/trygghetsskapande åtgärder

Vi bygger en gång- och cykelväg mellan Arrie och Käglinge.

Väg 101 är i dag en viktig länk mellan Malmö och orterna Arrie, Västra Ingelstad, Östra Grevie och Anderslöv. Sträckan genom Käglinge är smal med många direktutfarter och genomfartstrafiken medför problem med trafiksäkerhet, buller, luftföroreningar och barriärverkan för de boende.

En infart till ett samhälle där hastigheten sänks till 50 km/h. Vägen är bredare under några meter, och det finns en refug i mitten av vägen.
Exempel på tätortsport. Foto: Denis Music.

Projektet omfattar

  • Gång- och cykelväg mellan Arrie och Käglinge som ansluter till befintliga gång- och cykelvägar.
  • Totalt 6 tätortsportar på väg 101 vid Arrie, Västra Ingelstad och Östra Grevie vars syfte är att få ner hastigheten på fordonen och på så sätt skapa en tryggare trafikmiljö genom tätorterna.

Läs mer om projektet under fördjupning.