Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilväg genom gröna åkrar.

Väg 1022, Hammar–Skillinge, gång- och cykelväg

Vi planerar för att bygga en gång- och cykelväg mellan Hammar och Skillinge. Syftet är att möjliggöra en trafiksäker förbindelse längs kusten för dig som cyklist och gående samtidigt som du smidigt når viktiga målpunkter.

Gång- och cykelvägen mellan Hammar och Skillinge blir en del av den nationella Sydkustleden.

Arbetet med gång- och cykelvägen beräknas starta tidigast 2023 och den kommer att följa väg 1022 och väg 1500. Förbindelsen kommer att bli 22 km lång och ingå i den nationella cykelleden Sydkustleden. Tillsammans med Sydostleden och Kattegattleden innebär den 90 mils cykling mellan Växjö–Simrishamn–Ystad–Trelleborg–Helsingborg–Göteborg.

Aktuellt i projektet: 

  • Hösten 2021: Ett nytt medfinansieringsavtal har tagits fram utifrån en kostnadsökning i projektet. I avvaktan på att avtalet tagits upp för beslut hos alla involverade parter har Trafikverket pausat arbetet med granskningsutlåtande, tillståndsansökan till vattenverksamhet och dispensansökan för intrång i naturreservat.

  • Våren 2021: Vägplanen färdigställs. Vi kommer att behöva göra en väsentlig ändring efter granskningen för att det tydligt ska framgå i handlingarna att gång- och cykelvägen inte ska vinterväghållas. Mer information kommer via brev till direktberörda, i annons i tidningen och här på projektsidan. Samtidigt pågår arbetet med att sammanställa och besvara de yttranden som kom in under granskningen december 2020–januari 2021.

  • Sommaren/hösten 2021: Trafikverket skickar in vägplanen för fastställelseprövning. Det är Trafikverket som prövar om planen ska fastställas. Först när planen är fastställd och vunnit laga kraft kan byggstart ske. Beslutet om fastställelse kan överklagas till regeringen. Hur och när beslutet kan överklagas meddelas i samband med besked om fastställelsebeslut.

  • 2023-2025: Byggnation av den nya gång- och cykelvägen mellan Hammar och Skillinge.