Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Sandstrand vid havet.

Väg 1022, Hammar–Skillinge, gång- och cykelväg

Vi planerar för att bygga en gång- och cykelväg mellan Hammar och Skillinge. Syftet är att möjliggöra en trafiksäker förbindelse längs kusten för dig som cyklist och gående samtidigt som du smidigt når viktiga målpunkter.

Gång- och cykelvägen mellan Hammar och Skillinge blir en del av den nationella Sydkustleden.

Arbetet med vägen beräknas starta år 2022 och kommer att följa befintlig huvudväg 1022 och 1500. Förbindelsen kommer att bli 22 km lång och ingår i nationella cykelleden Sydkustleden. Den, tillsammans med Sydostleden och Kattegattleden innebär 90 mils cykling från Växjö–Simrishamn–Ystad–Trelleborg–Helsingborg–Göteborg.

Aktuellt i projektet

Vägplanen ställs ut för granskning på nytt eftersom vi har gjort justeringar som medför ändringar i planförslaget. Vi har även arbetat in inkomna synpunkter från det tidigare granskningsskedet december 2019/januari 2020. Boende eller verksamheter som påverkas av gång- och cykelvägen har blivit informerade via brev och kommer att bjudas in till att tycka till om den nya vägplanen. Granskningen planeras att genomföras med start i slutet av oktober 2020 och kommer vara fram till slutet av november 2020. Fastighetsägare, allmänhet och myndigheter ges då återigen möjlighet att komma med synpunkter.

Handlingarna kommer, likt tidigare granskningshandling, att vara tillgängliga i fysisk form på kommunhusen i Ystad och Simrishamn, på Trafikverket i Malmö och på projektets hemsida. Vi lyssnar på alla förslag, synpunkter och önskemål och väger in för- och nackdelar innan vi gör ett slutgiltigt förslag. Eventuella synpunkter som lämnas under den nya granskningsperioden får återkoppling i form av ett granskningsutlåtande under våren 2021.

Preliminär tidplan för projektet:

  • Hösten 2020: Ny granskning av vägplanen.
  • Sommaren 2021: Trafikverket skickar in vägplanen för fastställelseprövning. Det är Trafikverket som prövar om planen ska fastställas. Först när planen är fastställd och vunnit laga kraft kan byggstart ske. Beslutet om fastställelse kan överklagas till regeringen. Hur och när beslutet kan överklagas meddelas i samband med besked om fastställelsebeslut.
  • 2021: Upphandling av entreprenör som ska bygga gång- och cykelvägen.
  • 2022 – 2023: Byggnation av den nya gång- och cykelvägen mellan Hammar och Skillinge.