Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Asfalterad väg genom gröna fält som kantas av lövträd. Foto: Evelina Svensson

Väg 1029, Sjöbo–Marielundsvägen, gång- och cykelväg

Vi planerar för en gång- och cykelväg längs väg 1029 från Sjöbo till Marielundsvägen. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten för gående och cyklister.

Vi planerar att bygga en 1,4 kilometer lång gång- och cykelväg längs väg 1029. Den kommer att ansluta till den gång- och cykelväg som redan finns i Sjöbo och sträcka sig fram till Marielundsvägen, som inte är lika trafikerad som väg 1029.

Vi bygger gång- och cykelvägen för att skapa ett säkrare alternativ för oskyddade trafikanter att ta sig mellan Sjöbo och Tolånga. Det gör det även lättare att sedan ta sig vidare till närliggande orter som Vanstad, Egglestad, Lövestad, Asperöd, Skånes Tranås, Sankt Olof och Tomelilla.

Under sommaren 2021 gjorde vi undersökningar på platsen för att kunna ta hänsyn till områdets värden och karaktär:

  • Inmätningar och inventering av diken och trummor
  • Naturvärdesinventering: Miljöspecialister undersökte landskapet, förekomsten av fridlysta djur och växter och invasiva arter. Inga trädgårdar eller bostadshus berördes av inventeringen.