Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Två sportcyklister

Väg 108, Lund–Kävlinge delen Lackalänga–Rinnebäck, gång- och cykelväg

Vi bygger en ny gång- och cykelväg mellan Lund och Kävlinge, delen Lackalänga–Rinnebäck. Det ökar trafiksäkerheten och bidrar till att fler väljer cykeln i framtiden.

Projektet är klart och denna sida kommer att tas bort från webbplatsen 18 januari 2021.

Den cykelväg som finns längs väg 108 i dag kommer från Lund och går mot Kävlinge, och den upphör vid korsningen med Kärråkravägen. Den resterande vägen till Kävlinge tätort nyttjas av blandtrafik och är olämplig för oskyddade trafikanter. Vi vill därför öka trafiksäkerheten genom att separera gång- och cykeltrafikanter från biltrafiken.

Den nya gång- och cykelvägen kommer att gå på västra sidan om väg 108, mellan korsningen vid Kärråkravägen och korsningen vid Kvarngatan i Kävlinge tätort, en sträcka på cirka 2,7 kilometer. Syftet är att skapa en säker cykelförbindelse och underlätta för dem som vill ta sig mellan de båda orterna.