Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Två sportcyklister

Väg 108, Lund–Kävlinge delen Lackalänga–Rinnebäck, gång- och cykelväg

Vi bygger en ny gång- och cykelväg mellan Lund och Kävlinge, delen Lackalänga–Rinnebäck. Det ökar trafiksäkerheten och bidrar till att fler väljer cykeln i framtiden.

Den cykelväg som finns längs väg 108 i dag kommer från Lund och går mot Kävlinge, och den upphör vid korsningen med väg 923. Den resterande vägen till Kävlinge tätort är blandtrafik och olämplig för oskyddade trafikanter. Vi vill därför öka trafiksäkerheten genom att separera gång- och cykeltrafikanter från biltrafiken. Den nya gång- och cykelvägen som vi ska bygga är cirka 2,7 kilometer mellan korsningen vid väg 923 och korsningen vid Kvarngatan i Kävlinge tätort. Syftet är att skapa en säker cykelförbindelse och underlätta för dem som vill ta sig mellan de båda orterna.