Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En vit bil på väg en molnig dag

Väg 11, Anklam–Tomelilla, mötesfri väg

Vi planerar att bygga om väg 11 för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten mellan Anklam och Tomelilla. Den befintliga vägen mötessepareras genom att vi bygger omkörningsfält, en så kallad 2+1-väg.

Vi planerar för att mötesseparera vägen och bygga en cykelväg för att binda samman Ramsåsa och Svampakorset. Syftet är att öka trafiksäkerheten och göra det lättare att ta sig fram på ett miljövänligt sätt. Vi höjer hastigheten till 100 km/h. Vi kommer även att anpassa busshållplatser (Anklam, Röddinge och Svampakorset) för en snabbare och smidigare kollektivtrafik.

I projektet vill vi

  • Värna om regional tillgänglighet.
  • Ta hänsyn till den lokala tillgängligheten för boende och näringsliv genom att optimera utformning av ett parallellt vägnät.
  • Öka trafiksäkerheten längs väg 11 och i dess korsningar för alla trafikanter.
  • Inverka minimalt på natur- och kulturvärden och bidra till ett långsiktigt hållbart transportsystem.

Planerad byggstart är 2024. 

Tyck till om Väg 11, Anklam - Tomelilla, 7 – 27 september

Nu pågår projektets samrådsperiod. Vi hoppas att du som bor i närheten eller berörs på annat sätt tar del av materialet och hör av dig till oss med dina synpunkter. Din åsikt är viktig för oss och kan påverka vår planering framöver.

Samrådstid: 7 - 27 september 2020.

Plats för material: Samrådsmaterialet hittas här under fliken ”Aktuella handlingar”.

Synpunkter: Vi önskar få dina synpunkter på samrådsunderlaget senast 2020-09-27. Du kan lämna dina synpunkter här på vår webbplats.
Klicka här för att komma till formuläret.

Du kan också lämna synpunkter via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se eller via brev till: Trafikverket, Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28. Ange ärendenummer TRV 2018/34898.