Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En vit bil på väg en molnig dag

Väg 11, Anklam–Tomelilla, mötesfri väg

Vi planerar att bygga om väg 11 för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten mellan Anklam och Tomelilla. Den befintliga vägen mötessepareras genom att vi bygger omkörningsfält, en så kallad 2+1-väg.

Vägsträckan är olycksdrabbad, i statistiken dominerar singelolyckor följt av upphinnandeolyckor och avsvängnings- och mötesolyckor. Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter är bristfällig då vägen och vägrenen är smal och trafiken håller en hög hastighet. Därför planerar vi att utöver mötesseparera vägen också bygga en cykelväg för att binda samman Ramsåsa och Svampakorset. Syftet är att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och göra det lättare att ta sig fram på ett miljövänligt sätt. Vi kommer även att anpassa vägen och anpassa busshållplatser för att uppnå en snabbare och smidigare kollektivtrafik.

I projektet vill vi

  • Värna regional tillgänglighet längs väg 11, samtidigt som vi har lokal tillgänglighet i åtanke.
  • Öka trafiksäkerheten längs väg 11 och i dess korsningar för alla trafikanter.
  • Inverka minimalt på natur- och kulturvärden och bidra till ett långsiktigt hållbart transportsystem.

Planerad byggstart är 2023.