Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Mindre väg i odlingslandskap. Michael Erhardsson, Mostphotos

Väg 110, Bjuv–Billesholm, korsningsåtgärder

Vi planerar att bygga cirkulationsplatser vid Mellersta vägen och Kungsgårdsvägen samt göra enklare korsningsåtgärder i två andra korsningar på väg 110 mellan Bjuv och Billesholm. Det gör vi för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Vi planerar att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten i fyra korsningar på länsväg 110 mellan Bjuv och Billesholm. Det gäller korsningarna med Mellersta vägen, Södra vägen, Kristinetorpsvägen och Kungsgårdsvägen/länsväg 109.

Vid Mellersta vägen och Kungsgårdsvägen planerar vi att bygga cirkulationsplatser. I övriga korsningar gör vi enklare åtgärder, exempelvis separata körfält för höger- respektive vänstersvängande trafik.

Tidsplan

Under 2018–2019 gör vi en teknisk utredning och planerar åtgärderna. Under slutet av 2019 ska vi handla upp en entreprenör. Vi planerar att börja bygga i början av 2020, och vara klara under hösten 2021..