Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Mindre väg i odlingslandskap. Michael Erhardsson, Mostphotos

Väg 110, Bjuv–Billesholm, korsningsåtgärder

Vi bygger cirkulationsplatser vid Mellersta vägen och Kungsgårdsvägen samt gör enklare korsningsåtgärder i två andra korsningar på väg 110 mellan Bjuv och Billesholm. Det gör vi för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Vi förbättrar framkomligheten och trafiksäkerheten i fyra korsningar på länsväg 110 mellan Bjuv och Billesholm. Det gäller korsningarna med Mellersta vägen, Södra vägen, Kristinetorpsvägen och Kungsgårdsvägen/länsväg 109.

Vid Mellersta vägen pågår bygget av cirkultionsplatsen som beräknas bli klart i början av 2021. Bygget av cirkulationsplatsen vid Kungsgårdsvägen blev färdigt underhösten 2020. Även de övriga korsningarna där vi har gjort enklare åtgärder, exempelvis separata körfält för höger- respektive vänstersvängande trafik är klara.

Under byggtiden kommer framkomligheten att försämras och hastigheten kommer att sänkas i anslutning till pågående arbeten. Båda körfälten på väg 110 kommer dock att vara öppna för trafik.