Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Mindre väg i odlingslandskap. Michael Erhardsson, Mostphotos

Väg 110, Bjuv–Billesholm, korsningsåtgärder

Vi bygger cirkulationsplatser vid Mellersta vägen och Kungsgårdsvägen samt gör enklare korsningsåtgärder i två andra korsningar på väg 110 mellan Bjuv och Billesholm. Det gör vi för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Vi förbättrar framkomligheten och trafiksäkerheten i fyra korsningar på länsväg 110 mellan Bjuv och Billesholm. Det gäller korsningarna med Mellersta vägen, Södra vägen, Kristinetorpsvägen och Kungsgårdsvägen/länsväg 109.

Vid Mellersta vägen och Kungsgårdsvägen bygger vi cirkulationsplatser. I övriga korsningar gör vi enklare åtgärder, exempelvis separata körfält för höger- respektive vänstersvängande trafik.

Under byggtiden kommer framkomligheten att försämras och hastigheten kommer att sänkas i anslutning till pågående arbeten. Båda körfälten på väg 110 kommer dock att vara öppna för trafik.

Aktuellt

Vi är snart färdiga med de två första korsningarna, Kungsgårdsvägen och Kristinetorpsvägen. Just nu arbetar vi med Södra vägen och i mitten av september börjar med Mellersta vägen i mitten av september. De övriga två korsningarna, Kungsgårdsvägen och Kristinetorpsvägen är i stort sett klara

Det här ska vi göra vid korsningen Mellersta vägen

  • Vecka 37 (7–11 september) börjar vi förbereda korsningen genom att ta bort räcken intill den befintliga korsningen och rensa området på växtlighet. När vi tar bort räckena kan ingen trafik passera arbetsområdet, och därför jobbar vi nattetid. Trafiken leds då om till andra vägar under dessa nätter.
  • När vi har tagit bort räckena, börjar vi bygga förbifarter vid arbetsområdet. Förbifarterna kommer sedan att göra det möjligt för trafik att passera under byggtiden.
  • När arbetet med förbifarterna är färdigt i början av oktober, kommer vi att börja bygga om själva cirkulationsplatsen.
  • Cirkulationsplatsen vid Mellersta vägen beräknas bli färdig vid årsskiftet 2020/2021.

Så här påverkas du

Vår tidigare plan i våras var att leda om trafiken via Hedenvägen, men under projektets gång har vi beslutat att i stället bygga förbifarter runt arbetsområdet. Förbifarterna kommer att möjliggöra för trafik i alla riktningar under bygget, utan att trafikanterna behöver köra in på en ny väg. Under byggtiden kan bullrande och vibrerande arbeten förekomma. Dessutom kommer framkomligheten att försämras och hastigheten att sänkas i anslutning till pågående arbeten. Vi hoppas att du har överseende med att det blir lite stökigt under byggtiden.

Tänk på att det är förbjudet att passera och röra sig inom arbetsområdet under byggtiden. Detta gäller även gående och cyklister.

Tidsplan

Under 2018–2019 gjorde vi en teknisk utredning och planerade åtgärderna. Vi börjar bygga i maj 2020, och räknar med att vara klara i början av 2021.