Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 1248, Mörarp–Bjuv, gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg mellan Mörarp och Bjuv, längs väg 1248. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten, framkomligheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Målet är att koppla ihop Mörarp och Bjuv med en cykelväg för att göra det möjligt att cykelpendla på ett trafiksäkert sätt mellan orterna. Vi kommer även att göra åtgärder inne i Mörarp för att förbättra förutsättningarna för de oskyddade trafikanterna.

Just nu är vi i ett tidigt skede, men vi planerar att påbörja samråd med allmänheten vid årsskiftet 2021/2022.