Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 13, Hörby–Höör, delen Kulleröd–Fulltofta, ny gång- och cykelväg

Vi undersöker nu möjligheten att bygga en gång- och cykelväg längs väg 13 på sträckan Kulleröd–Fulltofta. Det gör vi för att öka säkerheten för gående och cyklister.

I dag är gående och cyklister hänvisade till väg 13 på sträckan Kulleröd–Fulltofta. Väg 13 är högtrafikerad och inte trafiksäker att gå och cykla på. Därför undersöker vi förutsättningarna för att bygga en cirka 1,2 km lång separerad gång- och cykelväg parallellt med väg 13 mellan Kulleröd och Fulltofta samt en passage under väg 13. I förlängningen kan det innebära att det blir enklare och säkrare att gå och cykla i vidare i stråket Hörby–Ludvigsborg–Höör.

Den planerade gång- och cykelvägen ska gå mellan Kulleröd, där nuvarande gång- och cykelväg (en före detta banvall) slutar, och Fulltofta vid korsningen väg 13/1339. Dessutom ska vi bygga en planskild passage under riksväg 13 vid Kulleröd. Vi kommer att utreda exakt var gång- cykelvägen ska gå och var den planskilda passagen ska placeras.

Natur- och kulturvärden

Området har höga natur- och kulturvärden och därför har vi genomfört både en naturvärdesinventering och en arkeologisk utredning under hösten 2019. Planen är att handla upp en konsult för att ta fram en vägplan hösten 2020.