Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vägskäl på väg 13

Väg 13, Östra Ljungby–Gråmanstorp, gång- och cykelväg

Vi planerar för en ny gång- och cykelväg mellan Östra Ljungby och Gråmanstorp för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Idag finns det ingen gång- och cykelväg mellan Östra Ljungby och Gråmanstorp utan fotgängare och cyklister använder samma väg som bilisterna och hastigheten på vägen är 90 km/h. Vi planerar därför för en cirka 2,5 kilometer lång gång- och cykelväg längs väg 13 för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och öka förutsättningarna för fler väljer att ta sig fram på ett mer miljövänligt sätt än med bil.