Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Mindre väg vid fält.

Väg 13/1049, Vollsjö, vänstersvängfält

Vi har byggt ett vänstersvängfält i korsningen mellan väg 13 och väg 1049 för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten.

Projektet är färdigställt och sidan kommer att tas bort från Trafikverkets webbplats 21 januari 2021.

Korsningen mellan väg 13 och 1049 har höga trafikflöden, och risken för olyckor är stor. Vi har därför nu byggt ett vänstersvängfält i korsningen för trafik som ska svänga in på väg 1049 från väg 13. Det har vi gjort för ökad trafiksäkerheten och framkomligheten i korsningen. Vänstersvängfältet ska gynna både lokal och långväga trafik.

Tidigare fanns det en busshållplats vid korsningen. Den hade få resande, och oskyddade trafikanter kunde inte ta sig till den på ett trafiksäkert sätt. Det gjorde att det inte var motiverat att tillgänglighetsanpassa hållplatsen, och vi har därför nu tagit bort den.