Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Mindre väg vid fält.

Väg 13/1049, Vollsjö, vänstersvängfält

Vi bygger ett vänstersvängfält i korsningen mellan väg 13 och väg 1049 för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten.

Korsningen mellan väg 13 och 1049 har höga trafikflöden, och risken för olyckor är stor. Vi bygger därför ett vänstersvängfält i korsningen för trafik som ska svänga in på väg 1049 från väg 13. Det gör vi för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten i korsningen. Vänstersvängfältet kommer att gynna både lokal och långväga trafik.

I dag finns det en busshållplats vid korsningen. Den har få resande, och oskyddade trafikanter kan inte ta sig till den på ett trafiksäkert sätt. Det gör att det inte är motiverat att tillgänglighetsanpassa hållplatsen, och vi kommer därför att ta bort den.