Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Cyklist på cykelväg bredvid en landsväg.

Väg 1444, Nyhamnsläge–Arild, gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs med väg 1444, mellan Nyhamnsläge och Arild. Det ökar framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter (gående och cyklister).

 I projektet ingår även att anpassa befintlig busshållplats i Brunnby till den nya GC-vägen.

Syftet med projektet är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för oskyddade trafikanter. Gång- och cykelvägen bidrar även till att stråket Nyhamnsläge-Arild blir attraktivare för boende, turism och rekreation. När vi gör det säkrare och lättare för fler att cykla bidrar vi också till att förbättra hälsa och miljö.

Projektet samfinansieras av Trafikverket och Höganäs kommun där Trafikverket är byggherre för projektet.

Fält- och märtningsarbeten

I samband med att vi tar fram vägplanen gör vi fält- och mätningsarbeten längs sträckan fram till sommaren 2020. Det innebär inmätningar, geotekniska undersökningar och en del olika inventeringar. Det är Norconsult AB (och deras underleverantörer) som utför arbetet på uppdrag av Trafikverket.