Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vägbro över Kägelån längs väg 750. Foto: Jens Thuresson, Trafikverket

Väg 1703, bro över Kägleån

Vägbron över Kägleån i Ängelholms kommun har skador på bärande konstruktionsdelar. Därför kommer vi att bygga en ny bro på samma plats, för att öka bärigheten och trafiksäkerheten.

Bron över Kägleån på väg 1703 ska rivas och i stället ska vi bygga en ny bro på samma plats. Den nya bron kommer att anpassas efter de regler som gäller i dag, vilket innebär en något bredare bro än den nuvarande. Det kommer också att bli ett nytt bro- och vägräcke. Vägräcket kommer att sträcka sig förbi dagens anslutning till teknikhuset, som ligger öster om bron, vilket innebär att anslutningen måste flyttas österut.  

Eftersom vi bygger den nya bron i samma läge som den gamla, måste vi stänga av bron under byggtiden. Avstängningstiden är begränsad till maximalt sex månader.

Vi gör grundvattenmätningar löpande under hela projekttiden.