Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Cyklist på cykelväg bredvid en landsväg.

Väg 1710, Pomona–Östra Kvarn, gång- och cykelväg

Trafikverket planerar att bygga en gång- och cykelväg längs med väg 1710, mellan Pomona och Östra Kvarn. Det ökar framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter (gående och cyklister).

Syftet med projektet är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för oskyddade trafikanter. Gång- och cykelvägen bidrar även till att knyta ihop de två befintliga cykelvägarna norr och söder om Rösjöholmsån. När vi gör det säkrare och lättare för fler att cykla bidrar vi också till att förbättra hälsa och miljö.

Projektet samfinansieras av Trafikverket och Ängelholms kommun där Trafikverket är byggherre för projektet.