Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vägkant vid en vägsträcka. Foto: Trafikverket

Väg 17/1195, Billeberga, vänstersvängkörfält

Vi planerar för att bygga ett vänstersvängkörfält i korsningen väg 17/väg 1195 och ett accelerationsfält på väg 17.

Det är höga trafikflöden i korsningen och olycksrisken är stor. Därför ska vi bygga ett vänstersvängkörfält i korsningen väg 17/väg 1195 och ett accelerationsfält på väg 17. Det gör vi för att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten i korsningen. De här åtgärderna kommer att ge nytta för både lokaltrafik och långväga trafik.

Vi planerar att börja bygga hösten 2022, och beräknar att vara klara vintern 2022/2023.