Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Korsningen vid väg 17.

Väg 17, Örja, cirkulationsplats

Tillsammans med Landskrona kommun planerar vi att bygga en ny cirkulationsplats som knyter samman väg 17, Vadensjövägen och Örjaleden.

Kommunen planerar att utveckla handelsområdet Kronan, och därför behöver vi förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten i korsningen med väg 17. För att göra det bygger vi en cirkulationsplats som knyter ihop väg 17 med Vadensjövägen och Örjaleden. Det ger ett bättre flyt på väg 17 och gör det lättare för trafikanter från de anslutande vägarna att ta sig ut på den statliga vägen.

Dessutom kommer busshållplatserna flyttas och byggas om för att göra dem säkrare och underlätta pendling till handelsområdet. 

Det här gör vi

  • Bygger en cirkulationsplats i höjd med Kronans handelsområde.
  • Bygger om infarten till Vadensjövägen som kopplas på cirkulationsplatsen.
  • Flyttar hållplatsen för regionsbussen, linje 240, österut. 

Projektet är medfinansierat av Landskrona kommun, och det är kommunen som utför arbetet.

Läs mer om projektet på:
Landskrona stads webbplats