Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Älg i gryningen.

Väg 19 och väg 23, Rävninge–Östanå–Broby, faunaåtgärder

Väg 19 och väg 23 är drabbade av viltolyckor. För att minska antalet viltolyckor och öka trafiksäkerheten planerar vi för byggnation av faunastängsel och passager för vilt.

År 2019 genomfördes en teknisk utredning av viltproblematiken och faunapassager. Syftet med utredningen var att med utgångspunkt i Åtgärdsvalsstudien (från 2017) konkretisera lämpliga åtgärder på delsträckor utmed väg 19 (trafikplats Östanå–Broby) och 23 (trafikplats Östanå–Rävninge). Åtgärder som är aktuella är faunastängsel och passager för vilt.

Under december 2020 och januari 2021 genomfördes samråd med berörda och allmänheten. Under våren 2021 har arbete pågått med att justera utformningen efter synpunkter som inkommit. Vägplanen planeras att ställas ut på granskning under hösten 2021.