Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Älg i gryningen.

Väg 19 och väg 23, Rävninge–Östanå–Broby, faunaåtgärder

Väg 19 och väg 23 är drabbade av viltolyckor. För att minska antalet viltolyckor och öka trafiksäkerheten planerar vi för byggnation av faunastängsel och passager för vilt.

Väg 19 och 23, Rävninge-Östanå-Broby, faunaåtgärder

Vi planerar för byggande av faunastängsel och passager för vilt på delsträckor väg 19 Trafikplats Östanå-Broby och väg 23 Trafikplats Rävninge-Östanå. Detta gör vi för att minska antalet viltolyckor och öka trafiksäkerheten. Det är Trafikverket som prövar om planerna ska fastställas. Ny information i detta ärende kommer att skickas till berörda med brev.

Granskningstid: 22 december 2021-30 januari 2022

Plats för handlingar:

  • www.trafikverket.se/ostanafaunapassage
  • Trafikverket, Björkhemsvägen 17, Kristianstad
  • Hässleholms kommun, Stadshuset, Nytorget 1, Hässleholm
  • Östra Göinge kommun, Kommunhuset, Storgatan 4, Broby

Synpunkter:

Skicka dina synpunkter till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller till investeringsprojekt@trafikverket.se senast 30 januari 2022. Ange diarienummer:  TRV 2019/137538.

Mer information: Maria Lund, projektledare: 010 123 35 19


År 2019 genomfördes en teknisk utredning av viltproblematiken och faunapassager. Syftet med utredningen var att med utgångspunkt i Åtgärdsvalsstudien (från 2017) konkretisera lämpliga åtgärder på delsträckor utmed väg 19 (trafikplats Östanå–Broby) och 23 (trafikplats Östanå–Rävninge). Åtgärder som är aktuella är faunastängsel och passager för vilt.

Under december 2020 och januari 2021 genomfördes samråd med berörda och allmänheten. Under våren 2021 har arbete pågått med att justera utformningen efter synpunkter som inkommit. Vägplanen planeras att ställas ut på granskning under hösten 2021.