Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

bilväg

Väg 2062, Fjälkinge–Bäckaskog, gång- och cykelväg

Vi bygger en ny gång- och cykelväg från Fjälkinge mot Bäckaskog. Det gör vi för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter.

Vi bygger en gång- och cykelväg från cirkulationsplatsen i Fjälkinge, längs gamla Fjälkingevägen och fram till att vägen ansluter till E22. Den nya gång- och cykelvägen kommer att ansluta till den befintliga cykelvägen som går parallelt med E22 till Bäckaskog.

Målet är att förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter och skapa en trafiksäker förbindelse till målpunkter i Fjälkinge såsom tågstationen, busshållplatser, skola och butiker.

Vi gör även andra förbättringsåtgärder på sträckan; vi bygger om övergångsställen, justerar körbanan och sätter upp nya belysningsstolpar i östra Fjälkinge.

Den nya gång- och cykelvägen kommer i huvudsak att ligga inom vägområdet, och kommer inte att påverka enskilda fastigheters tomtgränser. Den mark vi behöver ta i anspråk utanför befintligt vägområde är mestadels åkermark.

Arbete med vatten och avlopp

Kommunen passar på att byta vatten- och avloppsledningar i vägen, så vattnet kan komma att stängas av under kortare stunder. Om vattnet blir grumligt, så låt kranen stå öppen tills vattnet är klart igen.