Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Karta över befintlig cykelväg mellan Åkarp och Lund och planerade nya sträckor.

Väg 852, Åkarp–Lund, gång- och cykelväg

För att öka trafiksäkerheten rustar Trafikverket upp och förbättra delar av cykelvägen mellan Malmö och Lund. Gång- och cykelvägen kommer att få ny beläggning och helt ny väg på vissa sträckor.

Sträckan som ska rustas upp ligger mellan Åkarp och södra Lund, den del av gång- och cykelvägen som ligger längs Gamla Lundavägen, väg 852.

I månadsskiftet april/maj 2020 startade arbetet. Hösten 2020 hade vägen fått ny sträckning på vissa delar och ny beläggning på vissa avsnitt av vägen. Under hösten och vintern färdigställs resten av sträckan. Den sista delen, sträckan förbi Bergströmshusen, startar i början av februari. Våren 2021 beräknas projektets alla delar vara klara.

Läs nyhetsartikel om cykelvägen.

Klicka för en större karta över gång- cykelbanan