Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 9, Kivik, tätortsåtgärder

Det är mycket trafik i Kivik under sommarhalvåret och dessutom har resorna med kollektivtrafik ökat. Därför planerar vi att förbättra tillgängligheten och framkomligheten för trafikanter, samt förbättra för resenärerna som använder kollektivtrafiken

Kivik är en populär ort att besöka, särskilt under turistsäsongen. Mängden trafik varierar mycket under året med lägre framkomlighet för trafiken under sommarhalvåret. Det finns därför behov av att förbättra framkomligheten ner till Kiviks musteri och tillgängligheten för kollektivtrafiksresenärer i Kivik längs riksväg 9.

Nedan åtgärder ska byggas för att förbättra framkomligheten, tillgängligheten och trafiksäkerheten i Kivik:

  • En enklare gång- och cykelväg längs Karakåsvägen/Bredarörsvägen med start i korsningspunkten Bredarörsvägen/Esperödsallén ner till Kiviks musteri.
  • En ny vägdragning av Esperödsallén vid Kivik-Esperöds Arboretet.
  • En ny busshållplats längs riksväg 9 och ett vänstersvängfält in mot Killebacken och hamnen.
     

Projektet är i planeringsskedet och vi börjar nu att ta fram vägplaner. Vi har påbörjat steg 1 i den arkeologiska utredningen. Steg 1 innebär inga fysiska arbeten, utan bara okulär besiktning, och beräknas vara klart innan vintern. Ett brev har skickats ut till direkt berörda fastigheter om arkeologiska utredningen steg 1.

Brev om underrättelse om arkeologiska undersökningar (pdf-fil, 205 kB, öppnas i nytt fönster)

Vi hade ett informationsmöte 12 februari. Presentationen och minnesanteckningar från mötet finns att ladda ner under Dokument – Aktuella handlingar.