Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En gul buss som åker på en landsväg.

Väg 9, Kivik, tätortsåtgärder

Det är mycket trafik i Kivik under sommarhalvåret och dessutom har resorna med kollektivtrafik ökat. Därför planerar vi att förbättra tillgängligheten och framkomligheten för trafikanter, samt förbättra för resenärerna som använder kollektivtrafiken

Kivik är en populär ort att besöka, särskilt under turistsäsongen. Mängden trafik varierar mycket under året med lägre framkomlighet för trafiken under sommarhalvåret. Det finns därför behov av att förbättra framkomligheten ner till Kiviks musteri och tillgängligheten för kollektivtrafiksresenärer i Kivik längs riksväg 9.

Vi planerar tre åtgärder för att förbättra framkomligheten, tillgängligheten och trafiksäkerheten i Kivik:

  • En ny busshållplats längs riksväg 9, ett vänstersvängfält in mot Killebacken och hamnen samt en pendlarparkering för bilar och cyklar.
  • En enklare gång- och cykelväg längs Karakåsvägen/Bredarörsvägen från korsningen mellan Bredarörsvägen och Esperödsallén ner till Kiviks musteri.
  • En ny vägdragning av Esperödsallén vid Kivik-Esperöds Arboretet för att bygga bort de två 90-graderskurvorna.