Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 9, Kivik, tätortsåtgärder

Det är mycket trafik i Kivik under sommarhalvåret och dessutom har resorna med kollektivtrafik ökat. Därför planerar vi att förbättra tillgängligheten och framkomligheten för trafikanter, samt förbättra för resenärerna som använder kollektivtrafiken

Kivik är en populär ort att besöka, särskilt under turistsäsongen. Mängden trafik varierar mycket under året med lägre framkomlighet för trafiken under sommarhalvåret. Det finns därför behov av att förbättra framkomligheten ner till Kiviks musteri och tillgängligheten för kollektivtrafiksresenärer i Kivik längs riksväg 9.

Vi planerar tre åtgärder för att förbättra framkomligheten, tillgängligheten och trafiksäkerheten i Kivik:

  • En ny busshållplats längs riksväg 9, ett vänstersvängfält in mot Killebacken och hamnen samt en pendlarparkering för bilar och cyklar.
  • En enklare gång- och cykelväg längs Karakåsvägen/Bredarörsvägen från korsningen mellan Bredarörsvägen och Esperödsallén ner till Kiviks musteri.
  • En ny vägdragning av Esperödsallén vid Kivik-Esperöds Arboretet för att bygga bort de två 90-graderskurvorna.
     

Projektet är i planeringsskedet och vi arbetar med att ta fram vägplaner.

Onsdag 29 januari bjöd vi in till öppet hus för att berätta om projektet. Presentationen från mötet finns under Dokument/Aktuella handlingar.

Projektet har tidigare informerat om att ett samråd på orten ska genomföras kring midsommar. Pga rådande omständigheter med Covid-19 kommer samrådet istället att behöva genomföras som ett skriftligt samråd. Materialet kommer då att presenteras på Trafikverkets hemsida och berörda och allmänheten får komma in med skriftliga synpunkter direkt via mejl eller via formulär här på hemsidan.

Ett samråd på orten kommer istället förhoppningsvis att genomföras längre fram, troligtvis under hösten.

Bakgrund till ändringen

Som en följd av coronavirusets spridning ställer Trafikverket in, flyttar fram eller ändrar form för ett antal arrangemang av typen invigningar, samråd och öppna hus.
Läs mer om Trafikverkets förhållningssätt till coronaviruset