Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 913, Bjärred-Flädie

Vi bygger om plankorsningen vid väg 913 till en planskild korsning för att öka säkerheten.

Väg 913 korsar Lommabanan strax söder om Flädie. För att öka säkerheten i korsningen mellan vägen och järnvägen bygger vi om plankorsningen till en planskild korsning. Säkerheten för oskyddade trafikanter ska också förbättras genom att vi separerar vägtrafiken och gång- och cykeltrafiken.

Vad händer just nu?

Vi gjorde ett uppehåll i planläggningsprocessen när arbetet med en ny station i Flädie blev aktuellt. Nu har planeringen för den nya stationen kommit längre och vi kan återuppta arbetet med vägplan för väg 913.

Det tidigare förslaget till vägplan ses nu över och omarbetas utifrån nedan perspektiv: 

  • förbättrad åtkomst till stationen i Flädie
  • förbättrad säkerhet och tillgänglighet för oskyddade trafikanter vid den föreslagna busshållplatsen

Det fortsatta arbetet med vägplanen påbörjas hösten 2021 och beräknas pågå drygt ett år.

Alla synpunkter som lämnats under de tidigare samråden och under granskningen av vägplanen kommer finnas kvar när arbetet nu fortsätter. Ytterligare samråd kommer att hållas med särskilt berörda, samt med Länsstyrelsen, Lomma kommun och Skånetrafiken.